Milieu & Gezondheid

​​​​Onze leefomgeving, het milieu, beïnvloedt op allerlei manieren onze gezondheid. Zo kan het milieu ook nadelige effecten hebben op onze gezondheid en ons welbevinden. Denk hierbij aan stank, asbest, luchtvervuiling en vocht en schimmel in huis.

De afdeling Milieu en Gezondheid van GGD Flevoland houdt zich bezig met de invloed van het milieu op onze gezondheid:​​

Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen?
U kunt bellen of mailen naar GGD Flevoland met vragen op het gebied van milieu en gezondheid. Via een telefoongesprek of huisbezoek wordt een inschatting gemaakt van de situatie. Wanneer het nodig is schakelt de GGD andere instanties in om het probleem in de leefomgeving te onderzoeken. Op basis van de verzamelde gegevens geeft GGD Flevoland advies. GGD Flevoland heeft met name een adviserende rol en kan geen maatregelen dwingend opleggen.

Onderzoek
Soms kan het noodzakelijk zijn aanvullend onderzoek of metingen te doen om uw vraag te beantwoorden of een risicoschatting te maken. Voor complexe vraagstukken kan GGD Flevoland milieu- en gezondheidsonderzoek coördineren. GGD Flevoland maakt daarbij gebruik van haar netwerk en expertise.  

Signaleren van (gezondheid) risico's
Een plotselinge toename van individuele klachten, eigen onderzoek door de GGD of nieuwe ontwikkelingen in de regio Flevoland kunnen een signaal zijn dat er sprake is van een bestaand of dreigend gezondheidsrisico door een verontreinigd milieu. GGD Flevoland onderzoekt deze signalen en beoordeelt het risico voor de volksgezondheid.  

Ondersteuning bij milieu-incidenten
In het geval van een acuut milieu-incident, bijvoorbeeld het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij een brand, adviseert GGD Flevoland andere hulpverlenende instanties over de gezondheidsrisico's. Ook in de periode na het incident zorgt GGD Flevoland voor adequate voorlichting.

Adviseren van gemeenten
GGD Flevoland kan gemeenten adviseren bij hun beleid op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en vervoer. Gemeentelijke beleidsplannen kunnen getoetst worden op mogelijke gezondheidsrisico's. Daarnaast kunnen wij helpen bij het stellen van prioriteiten en het leveren van een aanvullende onderbouwing voor het lokale milieubeleid.

Heeft u vragen over het milieu in relatie tot uw gezondheid?
U kunt ons bereiken via:
T: 088-0029910
E: medischemilieukunde@ggdflevoland.nl 

 

 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad