Pesten dat pikken we niet

Je hebt plagen en pesten. Het verschil daartussen is groot. Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar wel aan. Een geplaagd kind kan terugplagen. Bij pesten is het anders. Als er gepest wordt is het ene kind altijd sterker dan het andere. Pesten gebeurt niet zomaar eens een keertje. Een kind dat gepest wordt is steeds het mikpunt. Pesten is altijd gemeen en kan direct of later vervelende gevolgen hebben voor een kind. Pesten komt regelmatig voor in een klas. Dus het is belangrijk hier als leerkracht alert op te zijn!

Doel van de lesbox
De lesbox 'pesten dat pikken we niet' bevat achtergrondinformatie over pesten en wat u als leerkracht hieraan kunt doen. Verder bevat de lesbox materialen die helpen om pesten bespreekbaar te maken in de klas.

Doelgroep
Leerkrachten, leerlingen van zowel de basisschool als de middelbare school en ouders.

Beschrijving inhoud 

  • Boek 'Jesse zonder stippen'. Dit is een boek voor de onderbouw
  • Lesmodule 'Horen zien en niet meer zwijgen': het leerlingenboekje bevat interviews met kinderen, vragen en opdrachten. Inclusief een docentenhandleiding
  • Showmap 'Pesten dat pikken we niet'
  • Lesmodule 'Stop geweld op school', bevat een video en een lesmodule bestaande uit drie lessen met als doel een discussie over agressie en geweld te starten
  • Opbergmap  'kids tegen geweld' met daarin een handboek kids tegen geweld en de lesmodule Stop geweld op school
  • Verschillende posters
  • Folder 'jij maakt het verschil'
  • Doosje kaartjes met een handleiding Pesten: met deze kaartjes leer je de leerlingen nadenken over verschillende vormen van pesten en bespreken leerlingen met elkaar wat ze vinden van deze manieren van pesten
  • Doosje Pestkwartet. Het Pestkwartet is een nieuwe manier om pesten bespreekbaar te maken voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. In dit spel wordt aandacht besteed aan de omstanders bij pesten.

Aanmelden
U kunt u aanmelden via de jeugdverpleegkundige van GGD Flevoland die verbonden is aan uw school of neem contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg via 088 0029920.

Uitleentermijn
De uitleentermijn is maximaal drie weken.

Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden. Bij beschadiging of kwijtraken worden er kosten verrekend aan de betreffende school.

 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad