Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkenden zijn betrokken bij het signaleren en onderkennen van problemen bij kinderen of gezinnen. Dit gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium om zo erger te voorkomen. 

Schoolmaatschappelijk werk kan worden ingeschakeld wanneer u zorgen of vragen heeft over uw kind. Het kan ook omdat u samen met de school vragen heeft over uw kind op school en /of de in de thuissituatie. Vaak zijn maar enkele gesprekken nodig om u en uw kind weer op weg te helpen. Soms is voor langere tijd hulp nodig.

De schoolmaatschappelijk werker bekijkt samen met u waar de hulp het beste geboden kan worden. Dat kan ook bij een andere instelling zijn. Ook kan schoolmaatschappelijk werk ondersteuning bieden als de contacten tussen u en de school moeizaam verlopen. Daarnaast biedt het schoolmaatschappelijk werk ondersteuning aan scholen door middel van informatie en advies, deelname aan het zorgteam van school en het bijwonen van gesprekken tussen school en ouders.

Voor wie is er Schoolmaatschappelijk werk?
Schoolmaatschappelijk Werk kan worden aangeboden op het basis- en speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en aan hun ouders en verzorgers. Verwijzing kan plaatsvinden via de intern begeleider van school of via de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts van GGD Flevoland. U vult samen een formulier in dat naar schoolmaatschappelijk werk wordt gestuurd. Binnen twee weken zoekt de schoolmaatschappelijk werker contact met u voor het maken van een afspraak. De schoolmaatschappelijk werker komt voor gesprekken bij u thuis. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Privacy
De gesprekken met het schoolmaatschappelijk werk zijn vertrouwelijk. Als er informatie ter sprake komt die voor de ontwikkeling van het kind op school belangrijk is, overlegt de schoolmaatschappelijk werker met u hoe deze specifieke informatie aan de school gegeven wordt en wie dat doet. Als er andere hulpverleners bij uw kind of bij u betrokken zijn, dan kan het nodig zijn dat er overleg plaatsvindt tussen verschillende hulpverleners. In dat geval vraagt de schoolmaatschappelijk werker hier schriftelijk toestemming voor.

  

 

 

 

 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad