Technische hygienezorg

De GGD geeft hygiëneadviezen aan particulieren, instellingen en bedrijven om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. Dit is een taak van het team Technische Hygiënezorg.

In een aantal situaties is er een hoger risico dat infecties ontstaan of zich verspreiden. Enkele voorbeelden zijn: onvoldoende (hand)hygiëne (te weinig handen wassen), voedsel niet hygiënisch klaarmaken, verpleegkundige handelingen (injectie geven, een wond verzorgen) en handelingen waarbij de huid wordt doorboord (zoals bij tatoeëren).

Toezicht en advies
Technische Hygiënezorg houdt toezicht op de hygiëne in onder andere de volgende locaties:

  • Tatoeage- en piercingstudio's en schoonheidssalons die permanente make-up aanbieden. Deze controleren wij op hygiëne en veiligheid volgens landelijk vastgestelde hygiëneregels. De GGD beoordeelt op basis van onderzoek op locatie of een studio een vergunning kan krijgen. De dienst is hiervoor gemachtigd door het Ministerie van VWS.
  • Grote evenementen. In Flevoland worden regelmatig grote evenementen georganiseerd waar veel mensen samenkomen en gebruikmaken van dezelfde (tijdelijke) voorzieningen. Daar bestaat altijd een verhoogd gezondheidsrisico. De GGD adviseert de gemeente over het verlenen van een vergunning op het gebied van hygiëne, volgens een landelijk hygiëneprotocol.
  • Seksinrichtingen. De GGD controleert de seksinrichtingen op hygiëne en veiligheid, overeenkomstig het landelijk hygiëneprotocol en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente waar de seksinrichting gevestigd is;
  • COA-opvanglocaties. De GGD voert controles uit om na te gaan of er in de asielzoekerscentra gewerkt en geleefd wordt conform het landelijke hygiëneprotocol.  

Verder adviseren wij op het gebied van hygiëne en gezondheid aan:

  • instellingen, zoals verblijfsinrichtingen (sociale pensions, opvang voor dak- en thuislozen) en zorginstellingen;
  • burgers;
  • bedrijven.

Heeft u een vraag of wilt u een melding doen over hygiëne, mail dan naar: info@technischehygienezorg.nl


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad