Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberculosebacterie (Mycobacterium tuberculosis). In vergelijking met andere bacteriën groeien tuberculosebacteriën heel langzaam. Meestal veroorzaakt tuberculose ziekte in de longen, maar ook andere organen in het lichaam kunnen door tuberculose worden aangedaan. Tuberculose is een ernstige ziekte die zonder behandeling tot de dood kan leiden.

In het beginstadium van de ziekte sluipen de klachten (hoesten, koorts, nachtzweten, gewichtsverlies, toename van moeheid) er heel langzaam in. Als de tuberculose in de longen zit, zijn er ook afwijkingen op de longfoto te zien.

Behandeling ziekte
Tuberculose is gelukkig goed te behandelen met medicijnen. De standaardbehandeling is zes maanden. Als daarna de tuberculose onvoldoende is genezen wordt met de behandeling langer doorgegaan. Het is uitermate belangrijk dat de tuberculosepatiënt trouw elke dag de medicatie gebruikt.

Besmetting
Mensen met open (besmettelijke) longtuberculose kunnen door het uithoesten van tuberculosebacteriën andere mensen besmetten. Als iemand de uitgehoeste bacteriën inademt, loopt hij het risico om daadwerkelijk besmet te raken. De bacterie is heel gevoelig voor licht. Hierdoor is het risico om buiten besmet te raken heel klein. Het risico om binnen besmet te raken, zeker als er weinig geventileerd wordt, is veel groter. Van een besmetting merk je niets; dit geeft geen klachten. Het lichaam reageert op het binnendringen van de bacterie in de longen door het maken van afweerstoffen. Deze afweerstoffen kan de GGD onder andere aantonen met de Mantoux-test. Mensen met een besmetting zijn geen gevaar voor hun omgeving.

Gelukkig krijgt slechts 10% procent van de mensen die een besmetting hebben opgelopen, zelf ook de ziekte tuberculose. Dit is meestal binnen twee jaar na besmetting. Bij een sterk verminderde weerstand kan tuberculose sneller actief worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ernstige ziekte, hiv-besmetting of medicatie die de weerstand vermindert. Sommige mensen ontwikkelen pas tientallen jaren later actieve tuberculose.

Mensen die een besmetting hebben opgelopen krijgen over het algemeen een behandeling aangeboden. Deze preventieve behandeling is om te voorkomen dat deze mensen op een later tijdstip de ziekte tuberculose ontwikkelen.

Bron- en contactopsporing
Rond elke tuberculosepatiënt wordt een contactonderzoek uitgevoerd. Enerzijds wordt bij dat onderzoek gekeken of de patiënt mogelijke infecties in zijn (directe) omgeving heeft veroorzaakt (contactonderzoek) en anderzijds wordt nagegaan of er een besmettingsbron ontdekt kan worden (brononderzoek).

Doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen dat zij tuberculose krijgen. De contactonderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling TBC-bestrijding van de GGD. Het onderzoek bestaat uit een Mantouxtest (prikje in de onderarm) eventueel aangevuld met een bloedtest en een röntgenfoto van de longen. De Mantouxtest moet na 2-3 dagen gecontroleerd worden.

Meldingsplicht
Tuberculose is een ziekte waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt. Een arts die tuberculose vaststelt, moet dat melden bij de GGD. Door die aangifteplicht en door registratie van alle aangiften ontstaat een goed overzicht van besmettingshaarden en van het aantal patiënten per jaar. Ook kan dan op elke melding goed worden gereageerd.

Informatie

U kunt voor vragen of het maken van een afspraak kontakt met ons opnemen via 088 - 0029910

Website KNCV Tuberculosefonds
www.kncvtbc.org
Ook kunt u voorlichtingsmaterialen (folders) bestellen via het KNCV

 

 

 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad