Ziek zijn

Jonge kinderen begrijpen lang niet altijd wat het inhoudt als iemand ziek is. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet dat je dan even niet alles meer kunt doen wat je normaal gesproken doet. Ze zullen nog niet zo goed in staat zijn om hun gevoelens onder woorden te brengen. Je kunt ze hierbij helpen door zelf vragen aan ze te stellen. Als ze ouder zijn, zullen ze meer begrijpen en er ook beter over kunnen praten. 

Kinderen kunnen heel verdrietig zijn als bijvoorbeeld hun vader of moeder (ernstig) ziek is. Het heeft misschien wel impact op hun dagelijkse gang van zaken. Soms kan er door een ernstige gebeurtenis gedragsverandering optreden bij het kind. Het kind kan opeens heel lief zijn, lichamelijke klachten hebben zoals buikpijn of juist heel boos of stil zijn. 

Doel van de lesbox
Als 'ziek zijn' speelt bij een kind in de klas, kan het helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Deze lesbox bevat verschillende materialen, zoals dvd's, lespakketten en boekjes, om hierbij te helpen. 

Doelgroep
De lesbox is bedoeld voor leerkrachten en leerlingen van het basisonderwijs. De lesbox kan gebruikt worden wanneer er een kind in de klas zelf (ernstig) ziek is of een bekende van een kind.   

Inhoud 

 1. Map met aanvullende informatie over diverse ziekten. 
  Zoals: lessuggesties, werkbladen, toolkit en tips. 
 2. Boek over kanker van Klokhuis. Doelgroep: bovenbouw. 
 3. Boekje Chemo Kasper. Doelgroep: onderbouw. 
 4. Dvd 'Verdriet door je hoofd. Doelgroep: Voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. 
 5. Dvd 'De praatstoel'.. Doelgroep: bovenbouw. 
 6. Dvd 'Samen niet alleen'.Doelgroep: Tussen 6 -12 jaar. 
 7. Dvd 'Hart voor hart'. Voor iedereen die wil weten hoe het is om te leven met een aangeboren hartafwijking. Doelgroep: basisschoolleeftijd.  
 8. Dvd 'Fitkids'. Laat zien dat bewegen voor kinderen met een beperking of handicap belangrijk is. Doelgroep: basisschoolleeftijd.   
 9. Boek 'Hartsvriendjes'. Hoort bij de lesbrief in de map Stichting Jump. Voor kinderen met een aangeboren hartafwijking.    
 10. Dokterssetje/ Dokterskoffertje 
 11. Personenweegschaal. Kinderen kunnen zelf hun gewicht bepalen. Een gezond gewicht geeft minder kans op ziektes of aandoeningen. 
 12. Letter- of plaatjeskaart (voor het meten van je ogen).  Kinderen tot en met 12 jaar met oogklachten komen bij de orthoptist in het ziekenhuis. En als het nodig is, kijkt de oogarts mee. 
 13. EHBO-setjes (5 stuks)   

Aanmelden
U kunt u aanmelden via de jeugdverpleegkundige van GGD Flevoland die verbonden is aan uw school of neem contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg 088 0029920.

Uitleentermijn
De uitleentermijn is maximaal drie weken.

Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden. Bij beschadiging of kwijtraken worden er kosten verrekend aan de betreffende school.

 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad