Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op school

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid op School van kracht. Hierin staat wat scholen moeten doen voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de leerlingen en de medewerkers.

De wet schrijft voor dat iedere school een persoon aanstelt die het beleid tegen pesten coördineert en waar leerlingen en ouders terecht kunnen met hun vragen en klachten. De vertrouwenspersoon wordt hierbij als voorbeeld genoemd. De GGD Flevoland heeft een aanbod ontwikkeld waarbij de scholen ondersteuning krijgen bij meldingen van ongewenst gedrag waar leerlingen bij zijn betrokken.

Abonnement Ongewenste Omgangsvormen
Regelmatig wordt de GGD ingeschakeld wanneer er meldingen zijn van ongewenst gedrag waar leerlingen bij zijn betrokken. Al veel schoolbesturen hebben zich aangesloten bij het abonnementensysteem van de GGD.

Hierin biedt de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Flevoland ondersteuning bij meldingen van ongewenste omgangsvormen op scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om incidenten met seksuele intimidatie, pesten, geweld, agressie en discriminatie waarbij leerlingen, ouders en/of personeelsleden betrokken zijn. Naast deze ondersteuning bij meldingen, inzet van een externe vertrouwenspersoon wordt er ook  tweejaarlijks een themadag georganiseerd. Voor het aanmelden voor een abonnement kunt u contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg. 

Training Contactpersonen
In het kader van de bestrijding en voorkoming van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen in het onderwijs zijn er op scholen contactpersonen aangesteld. Het is van belang dat deze contactpersonen in staat zijn emotioneel beladen gesprekken met betrokkenen te voeren. Ook moeten contactpersonen situaties van ongewenste omgangsvormen herkennen en op de hoogte zijn van psychosociale en juridische achtergronden van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. Deze training is bedoeld voor beroepskrachten die nu of in de toekomst de functie van contactpersoon uitvoeren. 

Relevante websites
www.augeo.nl
www.schoolenveiligheid.nl

 

 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad