GGD Wijzer

​Gezond en Veilig in basisonderwijs en buitenschoolse opvang - Kinderen 4 - 12 jaar

Deze GGD wijzer biedt beroepskrachten in basisonderwijs en buitenschoolse opvang informatie en advies over thema’s rondom de ontwikkeling, groei, leefomgeving, leefstijl, mondgezondheid, hygiëne, veiligheid en infectieziekten van kinderen van 4 – 12 jaar. Het handboek geeft antwoord op vragen als 'Wat moet ik doen wanneer een kind met uitslag op school komt?', 'Hoe ga ik als leerkracht om met een stille en teruggetrokken leerling?' en 'Welke lessen kan ik geven op het gebied van voeding en bewegen?'. 

 


 

Gezond en Veilig in de kinderopvang  -  Kinderen 0 - 4 jaar

Voor beroepskrachten die mede verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van kinderen van 0 – 4 jaar, verwijzen wij naar de publicatie van het RIVM Gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal.​


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad