Zorgcontinuiteit

​​​Ter voorbereiding op rampen en crises werkt de GHOR samen met ketenpartners en zorgpartners. Ketenpartners hebben samen met de GHOR een directe verantwoordelijkheid in de bestrijding van rampen en crises. Op het gebied van de geneeskundige hulpverlening zijn dit de ambulancedienst, de GGD, ziekenhuizen, huisartsen(posten) en het Rode Kruis.

Zorgpartners zijn zorginstellingen die geen directe rol hebben in de bestrijding van rampen en crises, maar die wel getroffen kunnen worden door de gevolgen daarvan. Alle zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde zorg aan hun patiënten of cliënten. Ook wanneer zij te maken krijgen met (de gevolgen van) een ramp of crisis, moeten zij deze zorg zo goed mogelijk voortzetten. We noemen dat zorgcontinuïteit.

De GHOR ondersteunt keten- en zorgpartners bij de voorbereiding op calamiteiten. Dit doen we bijvoorbeeld door te adviseren bij het opstellen van plannen, te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen, Oefenen) en door overlegvormen te initiëren waarbij zorginstellingen elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en onderlinge afspraken kunnen maken. Daarnaast is de GHOR 24/7 bereikbaar voor zorginstellingen bij calamiteiten of in andere situaties waarin direct overleg noodzakelijk is.​​


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad