Jeugd 0-18 jaar

​Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kijkt samen met u naar de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere professionals zetten zich in voor alle kinderen tot 18 jaar. Waar onze activiteiten aan moeten voldoen staat in de Wet publieke gezondheid, paragraaf 2, Artikel 5.

Digitaal dossier
Van elk kind in Flevoland wordt een digitaal gezondheidsdossier aangemaakt. Het consultatiebureau en de GGD zijn beheerders van de digitale gezondheidsdossiers. De ouders of de verzorgers hebben inzage in het dossier van hun kinderen jonger dan twaalf jaar. Zijn kinderen twaalf tot zestien, dan hebben ouders Ă©n kinderen samen dat recht, maar heeft u toestemming van uw kind nodig. Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf het dossier inzien of een verzoek doen tot wijzigen en heeft u deze rechten als ouder alleen als uw kind u hiertoe machtigt. De GGD bewaart het dossier tot uw kind de leeftijd van 34 jaar heeft bereikt. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Registratie
Tijdens alle gezondheidsonderzoeken worden de bevindingen geregistreerd en anoniem verwerkt. Zo is het mogelijk inzicht te geven in de gezondheidssituatie van de jongeren in Flevoland. Op alle registraties, ook met betrekking tot het gezondheidsdossier, is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Klachten
Eventuele klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenprocedure van GGD Flevoland.

Relevante websites
Wet publieke gezondheid
Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

            


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad