Voortgezet onderwijs

 

Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden op het VMBO in klas 1 en klas 3 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Voor HAVO, VWO en Gymnasium vindt dit gezondheidsonderzoek in klas 2 en klas 4 plaats. Het is een klassikaal onderzoek dat wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige.

Het onderzoek bestaat uit twee klassenbezoeken:

Het eerste klassenbezoek

Tijdens het eerste klassenbezoek vullen de leerlingen de Flemovo in. Dit is een digitale vragenlijst over de eigen gezondheid en leefstijl van de leerling. Ook wordt de leerling gewogen en wordt de lengte bepaald. De meetgegevens en de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het digitale kinddossier. Afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst en het wegen en meten, is een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige mogelijk. De gezamenlijke gegevens uit de Flemovo en de metingen van alle leerlingen uit de betreffende klas vormen het klasprofiel. De gegevens zijn anoniem verwerkt en dus niet terug te leiden naar de leerling persoonlijk. Dit klasprofiel wordt door de jeugdverpleegkundige besproken met de mentor.

Het tweede klassenbezoek

Tijdens deze les wordt door de jeugdverpleegkundige klassikaal informatie gegeven over en aandacht besteed aan:

 • een gezonde leefstijl voor jongeren
 • belangrijke gezondheidsitems voor jongeren  
 • aandachtspunten die uit het klasprofiel naar voren zijn gekomen.

De extra gastles

In overleg met de mentor en de leerlingen van de klas, bestaat de mogelijkheid voor nog een extra gastles. Deze gastlessen worden door GGD Flevoland, afdeling Jeugdgezondheidszorg aangeboden in samenwerking met andere jeugdgezondheidsorganisaties zoals Oké op school en Tactus. In deze extra les kan dieper worden ingegaan op een gezamenlijk gekozen leefstijlonderwerp, zoals:

 • relaties en seksualiteit
 • roken, alcohol en drugs
 • voeding en bewegen
 • groepsdruk
 • weerbaarheid
 • sociale media
 • gameverslaving
 • of een thema in overleg

Uitnodiging
In overleg met de school wordt de datum vastgesteld wanneer de jeugdverpleegkundige in de klas komt. De ouders en leerlingen ontvangen hierover een informatie op het huisadres.

Relevante websites
JOUWGGD
Vraag het de schooldokter


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad