Marietje Kesselsproject

Het Marietje Kesselsproject is een preventieproject van GGD Flevoland. Het doel van het project is het vergroten van de weerbaarheid bij kinderen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik of zich hieraan schuldig (gaan) maken. Het project kan worden aangevraagd door scholen in Flevoland.

In een groeiend aantal plaatsen in Nederland worden weerbaarheidsprojecten uitgevoerd onder diverse namen. Het merendeel van deze projecten is gebaseerd op het Marietje Kesselsproject dat vanaf 1990 in Tilburg werd ontwikkeld.

Hoe ziet het project er uit? 

Het project is bedoeld voor leerlingen in groep 7 of 8 van het basisonderwijs en vindt plaats op school. Er worden 11 lessen gegeven door preventiewerkers. Deze preventiewerkers zijn opgeleid om les te geven in mentale en fysieke weerbaarheid. Doordat de meisjes en jongens gescheiden les krijgen is er minder schaamte, meer veiligheid en eerder (h)erkenning.

Weerbaarheid bestaat uit denken, voelen en handelen. Alle lessen hebben deze drie aspecten in zich. De lesonderdelen bestaan uit groepsgesprekken, fysieke (zelfverdedigings)oefeningen, rollenspelen en opdrachten in een huiswerkschrift. De kinderen leren zo situaties van machtsmisbruik zoals pesten, seksueel) intimiderend gedrag en kindermishandeling te herkennen. Ze vergroten hun handelingsmogelijkheden in gewenste of onveilige situaties en ze weten hoe en waar ze om hulp
kunnen vragen.

Tijdens een ouderavond of - middag krijgen ouders informatie over de inhoud van de lessen. 

Wilt u meer weten over het Marietje Kesselsproject bij u op school?
Neem dan contact op met GGD Flevoland.

T: 088 0029920
E: info-jeugd@ggdflevoland.nl

 

 


 


 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad