Spreekuur Preventieve Logopedie tweejarigen

​​​Kinderen die bij het contactmoment voor tweejarigen op het consultatiebureau een twijfelscore behalen op het 'van Wiechenschema communicatie en taal' kunnen via het consultatiebureau aangemeld worden voor het spreekuur logopedie voor 2-jarigen. In samenwerking met de Zorggroep Almere wordt door de GGD Flevoland de 'Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen'  (N.C.J. Carmiggelt e.a.) uitgevoerd.

Rond twee jaar komt uw kind op het consultatiebureau. Wanneer er twijfels zijn over de taal- ontwikkeling kan aan ouders het advies gegeven worden om naar het spreekuur logopedie voor 2- jarigen te komen. De jeugdarts of verpleegkundig specialist van het consultatiebureau meldt het kind, in overleg met de ouder, aan.

De logopedist van de GGD belt vervolgens met ouders om ze uit te nodigen om naar één van de spreekuurlocaties te komen. Aan het logopedisch spreekuur zijn geen kosten verbonden.

Wat gebeurt er op het spreekuur logopedie voor tweejarigen?                                                                              Tijdens de eerste twee levensjaren van kinderen komt taal als communicatiemiddel op gang. Rond het eerste jaar begint een kind de eerste woordjes te zeggen. Het kind reageert op zijn naam en begrijpt eenvoudige zinnetjes. Rond een jaar of twee kunnen de meeste kinderen 'zinnen' van twee woordjes maken, eenvoudige zinnetjes begrijpen en een aantal lichaamsdelen aanwijzen.

De logopedist kijkt samen met ouders naar de factoren die een rol spelen bij de taalontwikkeling van het kind, zoals taalstimulering, gehoor, erfelijkheid, aanleg en/of meertaligheid. Ook zal de logopedist observeren hoe de communicatie tussen ouder en kind verloopt.

De logopedist van de GGD Flevoland verricht de eerste fase diagnostiek en geeft advies op maat. Dat advies kan variëren van geen vervolg als er niets aan de hand is of adviezen voor thuis tot een verwijzing naar een andere instantie zoals audiologisch centrum of logopedische praktijk. 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad