Mondgezondheid 4-18 jaar

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor tandproblemen. GGD Flevoland zet zich in voor gezonde gebitten van kinderen en jongeren in Flevoland. Dit wordt gedaan door middel van onderzoek, preventie en voorlichting over mondgezondheid en voeding. De preventieve en curatieve jeugdtandzorg zijn op elkaar afgestemd.

AANBOD:

  • signalering en verwijzing naar een tandarts (vangnetfunctie);
  • jaarlijks gebitsonderzoek in groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs;
  • voorlichtingsbijeenkomsten over mondgezondheid, gastlessen op scholen voor 4 – 19 jarigen, stimuleren van een gezond (eet)gedrag en ouderbijeenkomsten over voeding voor volwassenen;
  • risicogerichte benadering (preventie aan die groepen waar de problematiek het grootst is);
  • uitleen van leskoffers bestemd voor intermediairs en leerlingen basisonderwijs, instructie- en voorlichtingsfilms;
  • verschillende voorlichtingen op school voor zowel docenten als ouders.

Voor alle vragen over jeugdmondzorg in het onderwijs kunt u contact opnemen met Ciska van der Poel, werkzaam voor alle gemeenten in Flevoland. Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.​


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad