Nieuwsbrief Flevotand 2019

​​​​​FlevoTand is een samenwerkingsverband van tandartsen, mondhygiënisten, thuiszorgorganisaties en GGD Flevoland. FlevoTand coördineert en stimuleert activiteiten op het gebied van tandheelkundige collectieve preventie voor jeugdigen in de provincie Flevoland. In deze nieuwsbrief leest u welke activiteiten dit in 2018 waren en welke activiteiten voor 2019 inmiddels zijn gestart.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Flevotand.​

Mondzorg voor ouderen: De Mond niet vergeten! Doet uw praktijk ook al mee?!

mondnietvergetenimage.jpg.PNG

GGD Flevoland heeft contact opgenomen met leden van het landelijke projectteam De Mond Niet Vergeten! (DMNV!) en de daaraan gekoppelde campagne 100.000 monden gezonder. Het project zet zich in voor goede mondzorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie.

De GGD wil graag samen met o.a. Flevolandse mondzorgpraktijken, thuiszorgorganisaties, geriatrisch expertisecentrum, mantelzorgers en huisartsenpraktijken zich gaan inzetten om de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen in Flevoland te helpen verbeteren. Eerste stap is een verkenning naar de mogelijkheden van diverse organisaties in Flevoland om aan te sluiten bij dit project.

Kan en wil uw praktijk bijdragen aan een betere mondgezondheid van kwetsbare ouderen in uw gemeente en heeft u nog plaats voor nieuwe patiënten? Neem dan contact op met Ciska van der Poel (c.vanderpoel@ggdflevoland.nl).

Klik hier voor meer informatie over dit project
 

Illustratie elementen.jpgGeeft u al voorlichtingslessen mondverzorging op basisscholen?

Bent u als assistente, mondhygiënist of tandarts geïnteresseerd in het geven van een voorlichtingsles over mondverzorging voor een groep kinderen op een school of kindcentrum?

De GGD in uw buurt biedt u de mogelijkheid om voor deze lessen diverse demonstratiemodellen, poetspoppen en andere materialen te lenen. Ook kunt u voor elke groep kinderen via www.houjemondgezond.nl een gratis poetspakket aanvragen. In elk poetspakket zitten 25 (elmex) tandenborstels en 25 (elmex)tubes tandpasta's. De GGD Flevoland ondersteunt u hier graag bij!

Elk jaar geeft de tandheelkundig preventief medewerker (tpm) van GGD Flevoland deze collectieve voorlichtingsbijeenkomsten over mondverzorging/voeding aan kinderen en hun ouders op voornamelijk risicoscholen. Zo'n voorlichtingsles duurt anderhalf uur per groep van gemiddeld 25 leerlingen en is onderverdeeld in

  1. een theoretisch deel met informatie over een gezonde mond, het behouden van een gaaf gebit en gezond tandvlees en het voorkomen van tanderosie. Daarnaast wordt informatie gegeven over goede voeding, slim snoepen, 7 eet/drinkmomenten en wordt een poetsinstructie gegeven zowel met een handmatige als met een elektrische tandenborstel;
  2. een praktisch deel waarin alle kinderen hun tanden poetsen en zelf met plakverklikkers kunnen controleren of er goed is gepoetst (vanaf +/- 8 jaar). In 2018 zijn er 140 van deze voorlichtingsbijeenkomsten gegeven aan ruim 3500 kinderen in Flevoland.

​Leskoffers mondgezondheid

dv807023.jpg
GGD Flevoland heeft dit jaar de volgende leskoffers mondzorg vernieuwd:
  1. spreekbeurtkoffers voor leerlingen van het basisonderwijs;
  2. leskoffers basisonderwijs voor leerkrachten;
  3. peuterkoffers voor leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

In elke leskoffer zit kant-en-klaar lesmateriaal om een les, project of spreekbeurt over mondverzorging te kunnen geven. 
In 2018 is er 40 keer een lesbox aan scholen; kindcentra en aan kinderen voor hun spreekbeurt uitgeleend.

137161534.jpgKinderen verwijzen naar de tandartspraktijk

Kinderen die nog nooit bij een tandarts zijn geweest voor gebitscontrole worden tijdens de schoolonderzoeken door GGD Flevoland verwezen naar een tandarts. Dit verwijzen gebeurt altijd met toestemming van de ouders. Ook in 2019 blijft het belangrijk om ouders te informeren over het feit dat kinderen via de basisverzekering automatisch verzekerd zijn voor tandheelkundige hulp.
In 2018 zijn er 89 Flevolandse kinderen via de GGD verwezen naar een tandartspraktijk.

Start gebitsonderzoek 2019 op basisscholen in de gemeente Lelystad Hele klas op Urk voorlichting.jpg

GGD Flevoland onderzoekt regelmatig de gebitssituatie van basisschoolleerlingen in Flevoland. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van risicogroepen. Een risicogroep is een groep met relatief veel kinderen met gaatjes, vullingen of getrokken kiezen wegens gaatjes.

In de gemeente Lelystad zijn inmiddels 12 van de 35 scholen voor regulier basisonderwijs geselecteerd en gevraagd mee te werken. Het onderzoek wordt tussen januari en juni 2019 uitgevoerd en de factsheet wordt eind juni 2019 verzonden.

Resultaten gebitsonderzoek gemeente Noordoostpolder

In 2018 is op 11 basisscholen een gebitsonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de gebitssituatie van leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente NOP. De gegevens uit dit onderzoek worden door de GGD gebruikt om de voorlichting en preventie rond mondgezondheid van de jeugd te kunnen sturen.

Resultaten: Gemiddeld heeft 69% van de 366 onderzochte kinderen een gaaf gebit. Een gaaf gebit betekent hier een gebit zonder zichtbare gaatjes of vullingen, zonder getrokken kiezen (wegens gaatjes) en met gezond tandvlees. Tussen 2007 (het vorige gebitsonderzoek in de gemeente NOP) en 2018 is het percentage leerlingen met een gaaf gebit gestegen van 60 naar 69 procent. Voor groep 2 betekent dit een verbetering van 11% en voor groep 7 is dit een verbetering van 5%.

Voor de verschillende scholen varieert het percentage kinderen met een gaaf gebit tussen de 88 en 53 procent. De factsheet van dit gebitsonderzoek is te downloaden via www.flevotand.nl

Tijdens de onderzoeken bleek dat een aantal kinderen van 5 of 6 jaar nog nooit voor gebitscontrole bij een tandarts waren geweest. De GGD heeft de ouders van deze kinderen via de leerkracht geinformeerd over het belang van het tandartsbezoek op jonge leeftijd en de ouders geholpen om een tandartspraktijk te vinden die nog patienten aanneemt.

Extra aandacht voor preventie en stimuleren water drinken in de gemeente UrkWater drinken.jpg

Alle activiteiten die in 2018 met extra subsidie van de gemeente Urk zijn ontwikkeld en uitgevoerd stonden in het teken van het bevorderen van de mondgezondheid. In 2017 is al een start gemaakt met het combineren van voorlichting over mondgezondheid en het promoten van meer water drinken. Water drinken is het minst belastend voor het gebit. In water zit geen suiker en draagt dus niet bij aan de vorming van cariës. Daarnaast bevat water geen calorieën wat een gunstig effect heeft op de rest van de gezondheid.

In 2018 zijn er in alle 1e klassen van het voortgezet onderwijs op Urk praktische voorlichtingslessen mondgezondheid/voeding gegeven. Het accent van deze voorlichting lag in het helpen voorkomen van caries, tandvleesontsteking en tanderosie naast het verhogen van de kennis over mondverzorging. Om het water drinken te promoten hebben alle leerlingen tijdens de voorlichtingslessen een waterbidon ontvangen. Docenten en leerlingen hebben aangegeven de lessen zinvol en leuk te vinden en voor herhaling vatbaar.

FlevoTand is een samenwerkingsverband van thuiszorgorganisaties, GGD, tandartsen en mondhygiënisten in Flevoland. Het samenwerkingsverband heeft het doel om curatieve en preventieve (jeugd)tandzorg op elkaar af te stemmen.

Deelnemers van FlevoTand:
Gitta Beltman, Erwin Wesselink, Piet van der Ende, Jessica Holwerda,
Jelle Moonen, Denise List, Ciska van der Poel

Vragen over Flevotand?
Neem telefonisch contact op met Ciska van der Poel, tandheelkundig preventief medewerker
T.: 
036 5357300, E.: c.vanderpoel@ggdflevoland.nl
Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad