Infectieziekten

Het doel van infectieziektebestrijding is het signaleren en voorkomen van verspreiding van infectieziekten. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van infectieziektebestrijding en delegeert deze aan de GGD.

 

Taken van de GGD op het gebied van infectieziektebestrijding zijn onder andere:

  • Verwerken van meldingen van meldingsplichtige infectieziekten en het daarbij horende bron- en contactonderzoek. Behandelaars, laboratoria en instellingen hebben een meldingsplicht op basis van de wet publieke gezondheid. Bij een melding zal de GGD zoveel mogelijk proberen de bron van de besmetting te achterhalen en contacten te beschermen.
  • Advies en voorlichting geven over besmettingsrisico's en maatregelen om infectieziekten te voorkomen.
  • Verzamelen, analyseren en interpreteren van beschikbare gegevens die noodzakelijk zijn voor de planning, uitvoering en evaluatie van beleid ter voorkoming en bestrijding van uitbraken van infectieziekten.
  • Samenwerking met andere professionals op het gebied van bevordering van de volksgezondheid. Dit kan zowel in een preventieve of beleidsmatige setting zijn, maar ook in een situatie van een uitbraak van een infectieziekte waarbij de GGD een belangrijke taak heeft.

 

Bereikbaarheid

Het team infectieziektebestrijding is voor professionals 24/7 bereikbaar.

  • Overdag: 088 002 99 11 (alleen voor professionals) of 085 743 28 13 (dienstdoende verpleegkundige infectieziektebestrijding).
  • Buiten kantoortijd: 0320 276 998 (via meldkamer ambulancezorg)
  • Mail: infecties@ggdflevoland.nl

‚Äč 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad