Declaratie AED verbruikskosten

​​​Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie

Regelgeving vergoeding AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED's alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED's vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

 

Belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

 • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
 • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Via onderstaande link kunt u uw declaratie digitaal indienen. 

facturen@ggdflevoland.nl

U kunt de declaratie ook opsturen naar het volgende adres:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200 BC Lelystad

 

De declaratie dient de volgende informatie te bevatten:

 • Naam, adres en woonplaats van de declarant
 • Banknummer van de declarant
 • Datum declaratie
 • Adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • Datum van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet
 • Omschrijving van de gedeclareerde kosten
 • Gedeclareerd bedrag
 • Een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging

Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad