Speciaal Onderwijs

Alle leerlingen in de leeftijd van 6, 8, 11, 14 en 16 jaar van het Speciaal (Basis- en Voortgezet) Onderwijs ontvangen een uitnodiging voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO).

Afhankelijk van de leeftijd wordt gekeken naar:

  • de groei
  • het gehoor
  • het gezichtsvermogen
  • de motoriek
  • de houding
  • spraak- taalontwikkeling
  • het gedrag
  • de opvoeding
  • de weerbaarheid
  • het functioneren op school

Uitnodiging voor het onderzoek
U ontvangt een uitnodiging voor het onderzoek van uw zoon of dochter op het huisadres. Daarop staan  de datum, tijd en plaats. Er is een vragenformulier bijgevoegd. Dit vragenformulier kunt u ingevuld meenemen naar het onderzoek. Leerlingen vanaf 14 jaar ontvangen de uitnodiging ook zelf.

Door wie wordt het onderzoek verricht?
Het onderzoek wordt verricht door de jeugdarts. Indien daar aanleiding voor is wordt er een vervolgonderzoek afgesproken of wordt doorverwezen naar o.a. de huisarts of kinderarts.

Waar vindt het onderzoek plaats?
De onderzoeken vinden plaats op school of in het GGD-gebouw.

Afzeggen of wijzigen
Voor het afzeggen of wijzigen van het onderzoek kunt u contact opnemen met de medisch administratief medewerker. Deze is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30-12.30 uur via telefoonnummer 088 0029920.

Kijk voor meer informatie over onze bereikbaarheid bij de contactgegevens.  


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad