Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindVoortgezet onderwijs
InwonersMijn kindVoortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Uitnodiging PGO

Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden op het vmbo in klas 1 en klas 3 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Voor havo- en vwo-leerlingen vindt dit gezondheidsonderzoek in klas 2 en klas 4 plaats. Het is een klassikaal onderzoek dat wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. ​

Klassenbezoek

Tijdens het eerste klassenbezoek vullen de leerlingen een digitale vragenlijst​ over hun gezondheid en leefstijl in. Ook wordt de leerling gewogen en wordt zijn/haar lengte bepaald. De meetgegevens en de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het digitale kinddossier. Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst en het meten en wegen is het mogelijk om een vervolgonderzoek te maken bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.

De gezamenlijke gegevens uit de vragenlijst en de metingen van alle leerlingen uit de betreffende klassen vormen het schoolprofiel. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te herleiden naar de leerling persoonlijk. Dit schoolprofiel wordt door de jeugdverpleegkundige besproken met de mentoren of de zorgcoördinator.

Op het voortgezet onderwijs is de jeugdarts onderdeel van de zorgstructuur op school.