Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsInfectieziektenAankondiging najaarsronde coronaprik 2024
InwonersNieuwsInfectieziektenAankondiging najaarsronde coronaprik 2024

Aankondiging najaarsronde coronaprik 2024

Op 16 september 2024 start de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Deze najaarsronde duurt tot 6 december 2024. Door de coronaprik zijn mensen die een hoger risico lopen beter beschermd tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona. Dat is belangrijk, het coronavirus is er nog steeds en kan weer opleven.

Wie kan dit najaar de prik halen?

  • Mensen van 60 jaar en ouder;
  • Mensen tussen de 18 en 59 die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik ontvangen;
  • Zorgmedewerkers die werken met kwetsbare mensen;
  • Kinderen en volwassenen uit medische hoog-risicogroepen (zoals mensen met een afweerstoornis).
  • In individuele gevallen is maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld als mensen met een kwetsbaar gezinslid ook graag de coronaprik willen krijgen.

Hoe ontvang je een uitnodiging?

  • Tussen 27 augustus en half oktober ontvangen mensen van 60 jaar en ouder een persoonlijke uitnodigingsbrief van het RIVM.
  • Mensen die nog geen 60 zijn maar wel in aanmerking komen voor een coronaprik, krijgen geen brief van het RIVM. Zij kunnen vanaf 27 augustus via planjeprik.nl bij de GGD een afspraak maken.

Coronaprik haal je bij de GGD

De coronaprik wordt gezet door de regionale GGD’en. De 25 regionale GGD’en, het RIVM en GGD GHOR Nederland werken nauw met elkaar samen om de uitvoering van de nieuwe najaarsronde zo goed mogelijk voor te bereiden.

Maatwerk

Mensen die door hun gezondheid echt niet zelf, of met hulp van anderen, naar een priklocatie kunnen komen, kunnen bellen met 0800 7070 (maandag tot en met vrijdag: 09:00 – 17:00). Er wordt dan door de GGD gekeken of de coronaprik thuis gegeven kan worden.

Bewoners van zorginstellingen krijgen de prik in de instelling. Zij krijgen hierover informatie van de instelling.