Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenPositief ouder worden
ProfessionalGemeentenPositief ouder worden

Positief ouder worden

Onder de noemer ‘Positief Ouder Worden’ vragen we aandacht voor de uitdagingen rondom gezond ouder worden. Dat is namelijk niet zo vanzelfsprekend in onze nog relatief jonge polderprovincie. Ondanks dat het in de Wet publieke gezondheidszorg is opgenomen, staat ouderengezondheidszorg niet automatisch op ieders netvlies. Op de website positief ouder worden vind je praktische informatie om in jouw gemeente aan de slag te gaan met preventie.

In de komende decennia veroudert de bevolking van Flevoland. Door de relatief jonge bevolking is de stijging van het aantal ouderen de komende jaren zelfs groter dan in andere regio’s. In één klap wordt een grote groep inwoners tegelijkertijd oud.

Trends vergrijzing Flevoland

  • Landelijk is sprake van een dubbele vergrijzing. In de groeiende groep ouderen neemt met name het aantal ‘oude’ ouderen (80-plussers) toe. In de regio Flevoland verdrievoudigt het aantal 80plussers: van 11.880 (2022) naar 32.460 (2040)
  • Door de vergrijzing neemt in de regio ook het aantal alleenwonende ouderen toe: van 5040 (2022) naar 13.600 (2040).
  • De toekomstige raming voor Flevoland toont een stijging van 60% van het aantal valincidenten én een ruime verdubbeling van de zorgkosten in 2035 ten opzichte van 2020
  • De verwachting van Alzheimer Nederland is dat het aantal mensen met dementie in Flevoland ruim gaat verdrievoudigen: van 4.100 (2020) naar 14.000 (2050)
  • Door de veroudering van de bevolking verandert de verhouding tussen de generaties, waardoor tegelijkertijd het aantal potentiële beschikbare mantelzorgers fors afneemt

Inspelen op implicaties

De veroudering van de bevolking heeft implicaties voor het medisch, sociaal en ruimtelijk domein. We staan voor complexe vraagstukken op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn.

Het anticiperen op deze uitdagende complexiteit vraagt tijdig inzicht in de mogelijke gevolgen van vergrijzing op onze lokale gemeenschappen. Integraal ouderenbeleid en preventieve ouderengezondheid leveren immers pas op (middel)lange termijn zichtbare resultaten op. Om hier met beleid op in te kunnen spelen, bundelen we kennis, verzamelen we data en doen we onderzoek. Ga voor meer data naar de website van Een Gezonder Flevoland.

Aan de slag met preventie

Wil je in jouw gemeente aan de slag met preventie, zodat inwoners in meer gezonde jaren ouder worden? Ga naar de website positief ouder worden voor meer wetenschappelijke onderbouwde kennis en praktische handreikingen zoals cijfers, werkzame elementen en effectieve interventies.

Meer informatie

Ga naar Loket Gezond Leven voor informatie over wetten waarin deze preventieve zorg is verankerd, landelijke afspraken t.a.v. beleid en programma’s waarbij je kunt aansluiten.