Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalMaatschappelijke zorgBureau BrandpuntRegionaal Expertteam Jeugd Flevoland
ProfessionalMaatschappelijke zorgBureau BrandpuntRegionaal Expertteam Jeugd Flevoland

Regionaal Expertteam Jeugd Flevoland

Het Regionaal Expertteam (RET) is er voor jeugdigen en hun ouders uit heel Flevoland. In het kernteam zitten gedragsdeskundigen, psychiaters en jeugdhulpverleners van verschillende zorgorganisaties en de lokale toegangen van de Flevolandse gemeenten. GGD Flevoland is voorzitter van het RET.

Wat doet het RET?

Het RET geeft advies vanuit de inhoud bij casuïstiek die het jeugddomein overstijgt en waarvoor lokaal geen passende oplossingen zijn gevonden. Dit advies gaat naar de inbrenger (de lokale toegang of gecertificeerde instelling). De ideeën en behoeften van de ouder(s) en jeugdige zijn het uitgangspunt. Daarnaast wordt het professionele advies van de betrokken partijen meegenomen in het advies van het RET.

Elke jeugdhulpregio in Nederland heeft een Regionaal Expertteam. Ook zijn er acht bovenregionale expertisenetwerken jeugd die vanuit een onafhankelijke positie ondersteuning bieden. Zie hiervoor de website van de VNG.

De uitgangspunten die gelden zijn:

  • de bespreking is met ouders en kind(eren) in de gemeente van herkomst (casuïstiek ingebracht door een gecertificeerde instelling kan hierop een uitzondering zijn);
  • de samenstelling van de experttafel wordt per situatie bepaald;
  • er is aandacht voor verbinding met het onderwijs;
  • de regie op de casus ligt bij de lokale toegang of de Gecertificeerde Instelling;
  • het RET levert als leercirkel ook een bijdrage aan innovatie, professionalisering en verbeterde afstemming tussen de gemeentelijke lokale toegangen in Flevoland

Aanmelding of vragen?

Wil je een casus aanmelden voor het RET? Of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op via: 088 – 002 99 15 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur) of stuur een e-mail naar RET@ggdflevoland.nl. Let op: De GGD heeft geen crisisdienst.

Je kan je vraag ook stellen via onderstaand contactformulier. Iemand neemt dan contact met je op om jouw vraag te bespreken.