Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalMaatschappelijke zorgWonen en zorgCentrale Toegang Maatschap-pelijke Opvang
ProfessionalMaatschappelijke zorgWonen en zorgCentrale Toegang Maatschap-pelijke Opvang

Centrale toegang maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is bedoeld voor Flevolanders die dakloos zijn geworden en niet zelfstandig of met hulp van hun eigen netwerk in staat zijn te werken aan maatschappelijk herstel. Vaak is er sprake van meerdere problemen die elkaar beïnvloeden. Het bieden van opvang zorgt ervoor dat iemand niet op straat hoeft te slapen en samen met de begeleiding kan werken aan herstel. Bij opvang hoort hulp en begeleiding. GGD Flevoland adviseert.

In Flevoland zijn er meerdere opvanglocaties waar aan daklozen naast tijdelijke opvang ook hulp wordt geboden. Het Leger des Heils, Kwintes en Iriszorg bieden opvang door heel Flevoland voor alleenstaanden en voor gezinnen. Flevolanders die dakloos zijn of raken kunnen een beroep doen op de maatschappelijke opvang in Flevoland. Ook de wijkteams kunnen verwijzen naar de lokale opvangvoorzieningen. Is er sprake van onveiligheid of huiselijk geweld in de thuissituatie, dan is het belangrijk om contact op te nemen met Veilig Thuis.

Wat doet de Centrale Toegang van GGD Flevoland?

GGD Flevoland voert de Centrale Toegang voor de maatschappelijke opvang uit en toetst de toegang voor de opvang van dak- en thuisloze mensen in Flevoland. Dit gebeurt zodra iemand zich gemeld heeft bij een maatschappelijke opvanginstelling in Flevoland. De Centrale Toegang adviseert of opvang mogelijk is. Als opvang buiten Flevoland nodig is, dan overlegt de Centrale Toegang hierover met de andere regio. Ook heeft de Centrale Toegang zicht op de beschikbare opvangplaatsen in Flevoland en adviseert de opvangvoorzieningen hierover. Zo worden de beschikbare opvangplaatsen goed benut.

Opvang duurt zo kort als mogelijk en tijdens de opvang wordt begeleiding en hulp geboden. Hiervoor wordt samen met de begeleiding een plan van aanpak opgesteld dat wordt voorgelegd aan de Centrale Toegang. Samen met een team van experts wordt geadviseerd over dit plan zodat de juiste hulp wordt ingezet. Daarnaast monitort de Centrale Toegang de voortgang van de trajecten in de opvang en adviseert de opvangvoorzieningen bij vragen of stagnatie.

Winteropvang

Zodra de gevoelstemperatuur onder de nul graden Celsius is, gaat de winteropvang open. Buitenslapen als het vriest is slecht voor de gezondheid en kan gevaarlijk zijn. Denk aan risico op onderkoeling of bevriezing. Is de winteropvang open? Tref je iemand aan die buiten slaapt als het vriest? Verwijs dan naar het Leger des Heils aan de Spoordreef 14b in Almere. Aan de winteropvang zijn geen kosten verbonden en het maakt niet uit of iemand legaal of illegaal in Nederland is. Tijdens de winteropvang adviseert de Centrale Toegang van GGD Flevoland over mogelijkheden van hulp na de winteropvang.

Contact

Heb je vragen over de Centrale Toegang? Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 002 99 15 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur) of stuur een e-mail naar meldpuntoggz@ggdflevoland.nl