Contact

​​​​​​​Algemeen postadres:

Postbus 1120

8200 BC LELYSTAD

E: post@ggdflevoland.nl

T: 0320 276211  

Jeugdgezondheidszorg Almere ​088 0029990

Jeugdgezondheidszorg rest van Flevoland 088 0029920 (lokaal tarief)

Algemene Gezondheidszorg: 088 0029910 (lokaal tarief)

Regionale Ambulancevoorziening: 0320 276337  

GHOR Flevoland: 0320 285709

Beleid en Onderzoek:  0320 276211

Functionaris Gegevensbescherming: privacy@ggdflevoland.nl ​​

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De afdeling JGZ is er voor de jeugd tot 19 jaar. Logopedisten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en medisch administratief medewerkers richten zich op het opsporen van gezondheidsproblemen bij de jeugd. Tevens zorgt de afdeling JGZ er voor dat alle kinderen worden ingeënt tegen de meest voorkomende ziekten. In Almere wordt de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door een zelfstandige organisatie: JGZ Almere​.

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
De afdeling AGZ bevordert en beschermt de gezondheid van de bevolking door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, zoals griep, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en tuberculose. Reizigers kunnen bij de afdeling AGZ terecht voor vaccinaties en advies. Ook Medische Milieukunde, Technische Hygiënezorg, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Geneeskunde vallen onder Algemene Gezondheidszorg. 

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
De ambulance wordt ingezet voor het verlenen van spoedeisende hulp. Daarnaast vervoert de ambulance liggende patiënten van en naar het ziekenhuis, verpleeghuis of huisadres. De ambulancedienst werkt nauw samen met de GHOR.

Beleid & Onderzoek (B&O)
De afdeling Beleid & Onderzoek richt zich op de bevordering van de gezondheid van de inwoners van Flevoland. Dit doet zij door gemeente(n) te adviseren in het kader van hun gezondheidsbeleid. Er worden passende preventieprogramma’s ontwikkeld en de inwoners van Flevoland kunnen op allerlei manieren informatie krijgen over het werken aan de eigen gezondheid. Ook doet de afdeling onderzoek naar de gezondheid van inwoners van Flevoland en naar de zorg.

GHOR
GHOR Flevoland draagt zorg voor de voorbereiding op en de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen en rampen. Denk hierbij aan een grote kettingbotsing of een ontploffing. GHOR Flevoland voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief.

 Samen met andere organisaties werken wij aan een veilig en gezond Flevoland.


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad