Overslaan en naar de inhoud gaan

Vogelgriep (Aviaire Influenza)

Vogelgriep is een dierziekte. Het kan gevaarlijk zijn voor pluimvee en wilde vogelsoorten. Bijvoorbeeld kippen, kalkoenen, duiven en wilde watervogels. Wereldwijd zijn er verschillende vogelgriepvirussen, waarvan sommige meer ziekmakend zijn dan anderen. Vogelgriep bij mensen is zeldzaam. Je kunt vogelgriep alleen krijgen door direct contact met besmette dieren. 

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (aviaire influenza) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk kunnen zijn voor pluimvee en vogels. Vogelgriep komt over de hele wereld voor. Veel wilde watervogels zijn drager van griepvirussen, maar worden er zelf niet ziek van. Contact tussen wilde watervogels en pluimvee is een oorzaak van uitbraken van vogelgriep onder pluimvee. Ook zoogdieren zoals zeehonden kunnen in uitzonderlijke gevallen besmet raken door contact met uitwerpselen van wilde vogels met vogelgriep.

Symptomen van vogelgriep bij mensen

Vogelgriep komt bij mensen bijna niet voor. Alleen in zeldzame gevallen springt het vogelgriepvirus over van dier naar mens. Dit gebeurt bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Meestal zijn dit mensen die de dieren verzorgen of betrokken zijn bij ruimingen.

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone griep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking (conjunctivitis). De ziekte verloopt meestal mild. Van sommige soorten van het vogelgriepvirus worden mensen wel erg ziek. Die soorten komen vooral voor in Azië.

Meer informatie over vogelgriep