Vangnet en Advies

​​Wat doet Meldpunt Vangnet en Advies?
De zorgcoördinatoren van het Meldpunt Vangnet en Advies houden zich bezig met:

  • het identificeren en bereiken van zorgwekkende zorgmijders in Flevoland en
  • het toeleiden van deze groep naar de reguliere hulpverlening.

Dit doen zij door de zorg rondom een zorgwekkende zorgmijder te coördineren.

Zorgwekkende zorgmijders
Zorgwekkende zorgmijders zijn mensen die de zorg niet zelf opzoeken en soms zelfs uit de weg gaan, terwijl ze die volgens professionals wel nodig hebben. Deze sociaal kwetsbare mensen hebben meerdere problemen tegelijkertijd zoals:

  • sociaal isolement
  • verwaarlozing
  • psychische en verslavingsproblematiek of
  • het veroorzaken van overlast door bijvoorbeeld een zeer vervuilde woonomgeving (bijvoorbeeld door een ernstige verzamelingsdrang).

Iedere wijkagent, woonconsulent, huisarts, maatschappelijk werker, medewerker van een gemeentelijke dienst of andere hulpverlener kent personen of gezinnen die sociaal kwetsbaar zijn. Het Meldpunt Vangnet & Advies kan benaderd worden voor advies of voor een melding.

Wat is procescoördinatie?
In situaties waarbij de ingezette ondersteuning of hulp geen resultaat oplevert, kan binnen Flevoland alleen voor inwoners van Almere worden opgeschaald naar procescoördinatie. Het kan hier ook gaan om mensen die binnen een instelling verblijven.

De procescoördinator organiseert één of meerdere rondetafelgesprekken waar de cliënt bij wordt uitgenodigd. Het rondetafelgesprek leidt tot een plan van aanpak dat door alle betrokkenen wordt geaccepteerd. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, kan voor de inwoners van Almere een beroep gedaan worden op de brandpuntfunctionaris. Het doel is om zo snel mogelijk af te schalen naar een professional binnen de sociale infrastructuur in de wijk.

Hoe kunt u het Meldpunt Vangnet en Advies benaderen?
Het Meldpunt Vangnet & Advies kan door professionals benaderd worden voor een advies of voor een melding door dit aanmeldformulier​ in te vullen en te mailen naar: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl.
Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met het Meldpunt OGGz via 088-0029915.


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad