Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindKinderopvang
InwonersMijn kindKinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is belangrijk. De overheid stelt daarom kwaliteitseisen aan kindercentra. Die gaan over personeel, groepsgrootte en de inrichting van de opvanglocatie. Maar er is ook toezicht op pedagogische kwaliteiten, ouderinspraak en het klachtenbeleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert GGD Flevoland dit toezicht uit en adviseert de gemeente hierover.

Heb je twijfels of zorgen over de kwaliteit of veiligheid van de opvang? Deel jouw zorgen ook met de kinderopvangorganisatie zelf. Of neem contact op met de oudercommissie van de kinderopvang. Of neem contact op met de toezichthouder kinderopvang van onze GGD.

Informatie voor ouders

Kijk hier voor meer informatie over Toezicht kinderopvang.