Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindPublieke gezondheid asielzoekers
InwonersMijn kindPublieke gezondheid asielzoekers

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

GGD Flevoland geeft gezondheidszorg aan asielzoekers en statushouders in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Flevoland. Ook statushouders die in de gemeenten wonen krijgen gezondheidszorg.

Opvanglocaties

In de provincie Flevoland staan drie opvanglocaties. Hier wonen asielzoekers zolang hun asielaanvraag in behandeling is. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij wonen in een opvanglocatie totdat gemeente hen een huis toewijst.

 • AZC Almere
 • AZC Dronten
 • AZC Luttelgeest
 • AZC Zeewolde (opent in augustus 2023)

Publieke gezondheidszorg

De GGD verzorgt de publieke gezondheidszorg. Asielzoekers met een verblijfsstatus die niet meer in een opvanglocatie wonen krijgen zorg zoals alle andere inwoners van Flevoland.

Monitoring ontwikkeling en groei

Een jeugdarts en jeugdverpleegkundige volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen tot 18 jaar tijdens periodieke contactmomenten. De periodieke contactmomenten beginnen bij instroom van een kind op het AZC. Door het volgen van kinderen worden gezondheidsproblemen tijdig gesignaleerd.

Het eerste contactmoment bestaat uit een intake, de ervaringen uit het land van herkomst [vluchtverhaal, medische voorgeschiedenis, ontwikkeling en onderwijs].

Verder wordt gekeken naar:

 • Groei
 • Gehoor
 • Gezichtsvermogen
 • Motoriek
 • Houding
 • Spraak- taalontwikkeling
 • Gedrag
 • Opvoeding
 • Weerbaarheid
 • Schoolvorderingen

  Periodieke contactmomenten worden uitgevoerd op indicatie of op basis van leeftijd en ontwikkeling met 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 12-13 jaar en 15-16 jaar.

  Vaccinaties tegen ernstige ziekten

  Asielzoekerskinderen worden ingeënt om ernstige infectieziekten zoals difterie, bof, mazelen en polio te voorkomen. Ze krijgen dezelfde vaccinaties als alle Nederlandse kinderen. Lees meer op Rijksvaccinatieprogramma

  Voorkomen en bestrijden infectieziekten

  We doen onderzoek naar waar de infectieziekte vandaan komt. Dit melden we zodat erger voorkomen kan worden.

  De GGD volgt altijd de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Bestrijding tuberculose (tbc)

  Alle asielzoekers uit landen waar vaak tbc voorkomt, krijgen een verplichte controle. Iemand met tbc wordt behandeld. Ook onderzoeken we waar de ziekte precies vandaan komt.

  Asielzoekers en statushouders uit risicolanden krijgen elk half jaar een onderzoek aangeboden. Dit aanbod geldt alleen de eerste twee jaren dat ze in Nederland wonen. Het is niet verplicht.

  Controle hygiënevoorzieningen opvanglocaties

  Het team Technische Hygiënezorg inspecteert elk jaar de hygiëne in alle COA-opvanglocaties. De COA ontvangt hiervan een rapportage. Als het nodig is, wordt de hygiëne verbetert. Nieuwe opvanglocaties worden voor opening of binnen een maand na opening geïnspecteerd.

  We geven hygiëneadviezen en voorlichting aan COA-medewerkers en medewerkers van GezondheidsZorg Asielzoekers (organisatie voor de uitvoering van huisartsenzorg opvanglocaties).

  Advies en uitleg om de gezondheid te verbeteren

  De gezondheidsbevorderaar Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) geeft groepsgewijs voorlichting aan asielzoekers over gezondheidsrisico’s en hoe ze die kunnen voorkomen. Elk jaar wordt een werkplan gezondheidsbevordering voor elke locatie opgesteld. Hiervoor overleggen we met het COA en andere samenwerkingspartners. Verder geven we (individuele) uitleg over gezondheidsthema’s zoals seksuele gezondheid en de Nederlandse gezondheidszorg.

  Lees meer in de Handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers (niet-digitoegankelijk).

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over COA-opvanglocaties op de website van het COA en de  Rijksoverheid