Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindSpeciaal onderwijs
InwonersMijn kindSpeciaal onderwijs

Speciaal Onderwijs

Uitnodiging PGO​

Alle leerlingen van het Speciaal (Basis- en Voortgezet) Onderwijs ontvangen een uitnodiging voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO).

Het PGO vindt plaats op de volgende leeftijden:

 • 5 jaar
 • 8 jaar
 • 11 jaar
 • 13/14 jaar
 • 15/16 jaar

De gezondheidsonderzoeken zijn bedoeld om samen te kijken naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van jouw kind. Door op tijd te signaleren of er problemen of hulpvragen zijn, kunnen we ook op tijd samen een oplossing zoeken.

Afhankelijk van de leeftijd wordt gekeken naar:

 • Groei
 • Gehoor
 • Gezichtsvermogen
 • Motoriek
 • Houding
 • Spraak- taalontwikkeling
 • Gedrag
 • Opvoeding
 • Weerbaarheid
 • Functioneren op school

Uitnodiging voor het onderzoek

Je ontvangt een uitnodiging voor het onderzoek van je zoon of dochter op je huisadres. Daarop staan de datum, tijd en plaats. Bijgevoegd vind je een vragenformulier. Dit vragenformulier kun je ingevuld meenemen naar het onderzoek. Jongeren vanaf 14 jaar ontvangen de uitnodiging ook zelf.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt verricht door de jeugdarts. Als het nodig is wordt een vervolgonderzoek afgesproken of wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld de huisarts of kinderarts.

Plaats van onderzoek

De onderzoeken vinden plaats op school of in het GGD-gebouw.