Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsGGD Flevoland nauw betrokken bij project Luchtkwaliteitsmeetnet
InwonersNieuwsGGD Flevoland nauw betrokken bij project Luchtkwaliteitsmeetnet

Momenteel werkt de provincie Flevoland aan het 3-jarig project Luchtkwaliteitsmeetnet Flevoland. De provincie Flevoland werkt met meerdere organisaties samen aan het project Luchtkwaliteitsmeetnet Flevoland.
Ook GGD Flevoland is vanaf het begin bij betrokken geweest bij dit project. In het kader van dit project komen er 200 kastjes door heel Flevoland die fijnstof gaan meten.

Daarnaast zijn er twee meetstations in Flevoland die horen bij het landelijk meetnet. Het landelijk meetnet (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet ieder uur de kwaliteit van de lucht op een groot aantal plaatsen in Nederland.
Het gaat om diverse stoffen zoals ozon, stikstofoxiden (NO, NO2, NOx), zwaveldioxide, ammoniak, fijnstof (PM10) en zwarte rook. Er zijn meetstations voor straat, stad en regio.

Omroep Flevoland heeft n.a.v. het plaatsen van het tweede meetstation in Almere een informatief item gemaakt.

Vermeldenswaardig: het station is bekleed met thermisch verduurzaamd hout uit Flevoland.