Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsToename ongezond gedrag onder Flevolandse jongeren
InwonersNieuwsToename ongezond gedrag onder Flevolandse jongeren

Toename ongezond gedrag onder Flevolandse jongeren

In Flevoland zien we een toename van ongezond gedrag zoals vapen en problematisch gebruik van sociale media onder tweede- en vierde klassers. Daarnaast laat de mentale gezondheid van jongeren na de coronapandemie nog geen herstel zien. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, een onderzoek onder ruim 188.000 jongeren in Nederland uitgevoerd door de GGD’en en het RIVM in het najaar van 2023. In Flevoland deden bijna 4500 jongeren mee.

Toename ongezond gedrag

Alarmerend is de toename van het aandeel jongeren dat vapet (e-sigaret rookt): in 2019 vapete 1% van de Flevolandse jongeren wekelijks, in 2023 is dat 6%. Ook roken iets meer jongeren wekelijks sigaretten of shag (van 4% in 2019 naar 5% in 2023). Samen met de toename van vapen, betekent dit dat het rookgedrag van jongeren sterk is gestegen: 8% van de jongeren rookt en/of vapet nu wekelijks (ten opzichte van 4% in 2019). Ook het risico op problematisch gebruik van social media neemt toe. Inmiddels loopt 13% van de jongeren risico op problematisch gebruik van sociale media, in 2019 was dat nog 8%. Deze jongeren geven onder andere aan slaaptekort te komen of hun huiswerk af te raffelen door het gebruik van sociale media.

Mentale gezondheid niet hersteld

Ook zien we dat jongeren in Flevoland zich nog altijd minder gelukkig voelen dan voor de coronaperiode. In 2023 gaf 73% van de jongeren aan zich meestal (zeer) gelukkig te voelen, voor de coronaperiode was dit nog 79%. Bij de meting in de coronaperiode zagen we dat jongeren zich een stuk minder gelukkig voelden, maar nu blijkt dat dit twee jaar later nauwelijks is veranderd. Ook ervaren jongeren meer stress ten opzichte van voor de coronaperiode. De belangrijkste oorzaken van stress onder jongeren zijn school of huiswerk (41%) en de combinatie van alles wat ze moeten doen (34%). Daarnaast geven meer jongeren aan dat ze in de laatste 3 maanden (op het moment van het invullen van de vragenlijst) op school en/of online gepest werden (van 12% in 2019 naar 18% in 2023). De vorige meting vond midden in de coronaperiode plaats, toen veel maatregelen golden die invloed hadden op het welbevinden van jongeren. Dat de resultaten sindsdien niet zijn hersteld of zijn verbeterd is zorgwekkend.

“Heel zorgwekkend”

Simone Kukenheim, directeur publieke gezondheid GGD GHOR Flevoland: “Ik vind het heel zorgwekkend om te zien dat Flevolandse jongeren nog steeds veel mentale problematiek ervaren. Als GGD willen we samen met gemeenten en onze samenwerkingspartners de handen ineen slaan om ervoor te zorgen dat deze negatieve ontwikkeling wordt omgebogen. Jonge mensen moeten een gezonde start kennen, op alle fronten: fysiek en mentaal, want daar heb je in de toekomst profijt van.”

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

In het najaar van 2023 voerden alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 in heel Nederland. In totaal vulden ruim 188.000 leerlingen van 885 scholen van het regulier voortgezet onderwijs een vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn. In Flevoland deden bijna 4500 jongeren mee. In 2019 vond in Flevoland een eerdere meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. In 2021 was er een extra meting in het kader van corona. Door de resultaten van verschillende jaren naast elkaar te leggen, zijn ontwikkelingen over tijd te zien. Meer resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd staan beschreven op VZinfo en RIVM StatLine en informatie over de Gezondheidsmonitors staan op www.monitorgezondheid.nl. Lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS kunnen de resultaten van de monitor gebruiken om beleid te maken en onderbouwen. Alle Flevolandse resultaten zijn te vinden op www.eengezonderflevoland.nl/cijfers.