Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

 • Zijn jongeren verplicht om deel te nemen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023?

  Nee, deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is geheel vrijwillig. Alle ouders/verzorgers én jongeren worden vooraf geïnformeerd over het onderzoek.

  Als ouders/verzorgers niet willen dat hun zoon of dochter meedoet aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, dan kunnen zij dit doorgeven aan de school zonder dat zij hiervoor een reden hoeven op te geven. Als een jongere zelf niet mee wil doen, dan kan hij of zij dit (ter plekke) aangeven.

  Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan het onderzoek.

 • Waarom is de Gezondheidsmonitor Jeugd nodig?

  De Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren (periodiek verzamelen van gegevens). Deze taak wordt door de GGD uitgevoerd. Door middel van de Gezondheidsmonitor Jeugd krijgen we inzicht in hoe jongeren hun gezondheid ervaren en beoordelen.

  De Gezondheidsmonitor geeft inzicht in belangrijke onderwerpen zoals geluk, eenzaamheid, stress en vertrouwen. En leefstijl thema’s zoals bewegen en alcoholgebruik.

  In de tijd is het mogelijk om te kijken naar ontwikkelingen en trends. Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen.

 • Wat hebben jongeren aan deze Gezondheidsmonitor?

  Het invullen van de vragenlijst kan leerlingen zelf aan het denken zetten over hun gezondheid. Jongeren die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het einde van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

  De monitor wordt uitgevoerd om scholen en gemeenten inzicht te geven in hoe het gaat met jongeren, om gezondheidsbeleid te kunnen ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel gezondheidswinst voor jongeren.

 • Waarom krijgen jongeren geen uitnodiging om de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor thuis in te vullen?

  Het is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als dit gezamenlijk op school wordt gedaan dan wanneer ze dat thuis moeten doen. Het geeft dus een betere respons. Ook wordt zo voorkomen dat ouders ‘meekijken’ bij het invullen. Het streven is dat jongeren eerlijk kunnen zijn, ook over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken, drugs, en seksualiteit.

 • Voldoet het onderzoek van de Gezondheidsmonitor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

  Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

 • Hoe veilig is het systeem dat wordt gebruikt voor de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor?

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is een landelijk onderzoek waarbij er een samenwerking is tussen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD GHOR Nederland en alle GGD’en in Nederland. De vragenlijst is geprogrammeerd door Research2Evolve (ISO 27001 gecertificeerd). Er is gebruikt gemaakt van Survalyzer als softwarepakket voor de online vragenlijst.

  De vragenlijst wordt gehost op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated (speciale) server. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest die een gespecialiseerde, externe partij uitvoert. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en Research2Evolve hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Worden jongeren en hun ouders/verzorgers zelf ook geïnformeerd over het onderzoek en de privacy?

  Ja, ouders/verzorgers en jongeren ontvangen, via de middelbare school, een e-mail met daarin informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

 • Wat gebeurt met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023?

  GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken en analyseren de verzamelde gegevens. Het RIVM publiceert de landelijke resultaten op volksgezondheidenzorg.info. GGD Flevoland rapporteert de Flevolandse resultaten op eengezonderflevoland.nl. De landelijke overheid en gemeenten gebruiken deze resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren.

  Deelnemende scholen ontvangen van GGD Flevoland een rapportage (schoolprofiel) met daarin de gemiddelde resultaten. Met deze rapportage krijgt de school een indruk van de leefstijl en de gezondheid van de leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn. De school is eigenaar van de schoolrapportage en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen zien.

 • Hoe heeft GGD Flevoland middelbare scholen geselecteerd voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023?

  Alle middelbare scholen in Flevoland zijn gevraagd om mee te doen om mee te doen met de gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

  Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer (vrijwel) alle scholen meedoen kunnen de cijfers ook op gemeente- en eventueel wijkniveau worden geanalyseerd. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van de jeugd. En hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt.