Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersOnderzoekGGD Gezondheids monitorsGezondheids monitor Jong volwassenen

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

 • 1. Wat is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een landelijk online vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor de tweede keer wordt uitgevoerd. Het is een onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen en de invloed van de coronaperiode.

 • 2. Waarom wordt de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 uitgevoerd?

  2. Waarom wordt de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 uitgevoerd?

  Gemeenten zijn vanuit de wet verplicht om de gezondheidssituatie in Nederland in kaart te brengen, ook na rampen en crises. De coronacrisis is daar één van. Gemeenten laten deze wettelijke taak uitvoeren door GGD’en. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de lichamelijke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Met deze informatie kunnen gemeenten hun beleid beter afstemmen. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente.

  Omdat Corona een landelijke crisis was, is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokken als opdrachtgever. Het ministerie van VWS zal de resultaten ook gebruiken om beleid te maken.

 • 3. Welke organisaties zijn betrokken bij de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  3. Welke organisaties zijn betrokken bij de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  De GGD’en voeren dit onderzoek uit als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (een ZonMw-programma). In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. SocialMedia. Zij helpen de GGD’en bij het werven van deelnemers. Onderzoeksbureau Ipsos I&O helpt bij het beheer van de digitale vragenlijst en verzamelen van de data.

 • 4. Waar en wanneer wordt de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 uitgevoerd?

  4. Waar en wanneer wordt de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 uitgevoerd?

  Dit onderzoek wordt digitaal uitgevoerd in heel Nederland. De vragenlijst kan ingevuld worden in de periode van 8 april tot en met 7 juli 2024.

   

 • 5. Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  5. Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van alle jongvolwassenen. Als er te weinig mensen meedoen, zijn de uitkomsten geen goede vertegenwoordiging van de hele doelgroep. Hierdoor worden de uitkomsten van het onderzoek niet of minder betrouwbaar.

 • 6. Waar gaat de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 over?

  6. Waar gaat de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 over?

  In de vragenlijst komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals: achtergrondgegevens, financiën, gezondheid, lekker in je vel, leefstijl, diversiteit in gender, sekse en seksuele oriëntatie, seksualiteit, mishandeling, zorg en hulp, opkomen voor jezelf, nare gedachten, digitale leefomgeving en de coronaperiode.

   

 • 7. Wanneer zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 bekend en hoe worden ze bekend gemaakt?

  7. Wanneer zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 bekend en hoe worden ze bekend gemaakt?

  In het najaar van 2024 gaan we de resultaten analyseren. Begin 2025 brengen we de resultaten naar buiten op verschillende websites (VZinfo, RIVM StatLine, Dashboards GGD’en) en als rapporten. De resultaten van 2022 kun je hier terugvinden.

 • 8. Waar vind ik meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  8. Waar vind ik meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  Voor meer informatie of andere vragen (zoals technische problemen) kun je contact opnemen met Ipsos I&O via WhatsApp, telefoon of e-mail. Vermeld dan in je bericht ‘Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen’.

 • 9. Wie kunnen meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  9. Wie kunnen meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  Jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar oud die in Nederland wonen.

 • 10. Wat heb ik er aan om deel te nemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  10. Wat heb ik er aan om deel te nemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  Door het invullen van de vragenlijst help je jezelf en jouw leeftijdsgenoten in je woonplaats en de rest van Nederland. Je geeft namelijk informatie die voor gemeenten en het Rijk belangrijk is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente. Zo kan de gemeente jouw gezondheid een boost geven!

  Ook maak je door mee te doen aan het onderzoek kans op een cadeaubon van €25 of €400. Lees meer over de winactie onder “Prijsverloting”.

 • 11. Waarom willen jullie dit voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 allemaal van mij weten?

  11. Waarom willen jullie dit voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 allemaal van mij weten?

  Door aan te geven hoe het met je gaat, krijgen wij de informatie die we nodig hebben voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid.

  De GGD’en doen niets met de individuele antwoorden van de deelnemers. De GGD’en zijn juist geïnteresseerd in de antwoorden van de totale groep jongvolwassenen en subgroepen (bijvoorbeeld alle jonge mannen in Nederland of alle jongvolwassenen in gemeente Amsterdam). We presenteren de resultaten van de ingevulde vragenlijsten altijd op groepsniveau. Lees meer over wat er met jouw antwoorden gebeurt onder “Privacy”.

 • 12. Moet ik ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 mogen verwerken?

  12. Moet ik ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 mogen verwerken?

  Door te starten met het invullen van de vragenlijst geef je aan dat je begrijpt dat met jouw antwoorden op de vragen, gegevens over jouw gezondheid op groepsniveau worden geanalyseerd door het RIVM en de GGD uit jouw regio. De opslag en het gebruik van deze gegevens voldoen aan de wettelijke regels (AVG).

 • 13. Is deelname aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 verplicht?

  13. Is deelname aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 verplicht?

  Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht. Wel willen we graag dat zoveel mogelijk jongvolwassenen deelnemen, want hoe meer jongvolwassenen deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten van het onderzoek zijn. Je kunt op ieder moment in de vragenlijst stoppen met invullen. Mocht je bepaalde vragen niet in willen vullen, dan kun je die overslaan. Met uitzondering van de vragen naar leeftijd en gender, deze zijn wel verplicht om in te vullen.

 • 14. Hoe kan ik meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenenmonitor 2024?

  14. Hoe kan ik meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenenmonitor 2024?

  Meedoen is heel simpel. Ga in de periode van 8 april tot en met 7 juli 2024 naar http://www.jongerenmonitor.nl en vul de vragenlijst in.

 • 15. Aanmelden voor interviews of groepsgesprek na de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  15. Aanmelden voor interviews of groepsgesprek na de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  Aan het eind van de vragenlijst kan je aangeven of je het leuk vindt om later in 2024 deel te nemen aan aanvullende gesprekken (interview of groepsgesprek). We gaan in gesprek met jongvolwassenen over hoe zij hun gezondheid ervaren. Als je het leuk vindt om hieraan deel te nemen, kun je jouw e-mailadres invullen, dan word je hier misschien later voor uitgenodigd.

 • 16. Aanmelden voor het GGD Gezondheidspanel?

  16. Aanmelden voor het GGD Gezondheidspanel?

  Aan het eind van de vragenlijst kan je aangeven of je vrijblijvend (zonder verplichting) wil meedoen aan het GGD Gezondheidspanel. Als lid van het Gezondheidspanel ontvang je een aantal keer per jaar een korte vragenlijst over een onderwerp op het gebied van gezondheid.

  NB: niet alle GGD’en hebben een eigen gezondheidspanel. Als je in een GGD-regio woont die geen panel tot zijn beschikking heeft, dan ontvang je deze vraag niet.

 • 17. Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  17. Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  De vragenlijst bestaat uit gesloten en meerkeuzevragen. Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 10 en 15 minuten. De invultijd verschilt sterk per persoon en is mede afhankelijk van de antwoorden die je geeft.

 • 18. Kan ik de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 ook op papier invullen?

  18. Kan ik de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 ook op papier invullen?

  Nee, je kunt de vragenlijst alleen online invullen.

 • 19. Wat gebeurt er met de gegevens van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 die in jullie bezit zijn?

  19. Wat gebeurt er met de gegevens van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 die in jullie bezit zijn?

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongvolwassenen in kaart te brengen en te volgen in de tijd. Om de resultaten te kunnen vergelijken met eerdere metingen, moeten we de ingevulde vragenlijsten bewaren. We treffen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren bevatten geen direct-herleidbare gegevens.

  Uiterlijk drie maanden nadat het gegevensbestand door onderzoeksbureau Ipsos I&O aan de GGD’en en het RIVM is opgeleverd, vernietigt zij alle gegevens.

 • 20. Hoe zit het met de privacy bij het invullen van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  20. Hoe zit het met de privacy bij het invullen van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  Wij vinden je privacy erg belangrijk.

  Jouw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Ook worden er bij het afnemen van de vragenlijst geen IP-adressen van de deelnemers vastgelegd. Aan het einde van de vragenlijst vragen we naar je e-mailadres. De e-mailadressen worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming gegeven is (loten van prijzen, meedoen aan interviews en groepsgesprekken en lid worden van het GGD Gezondheidspanel). Ook worden ze in een apart bestand opgeslagen, los van de antwoorden die eerder in de vragenlijst zijn gegeven.

  In de rapportages over het onderzoek zijn persoonsgegevens niet te herkennen. De resultaten zijn daarmee anoniem en niet herleidbaar tot personen. De gegevens worden op groepsniveau gepresenteerd. Niemand komt te weten of je hebt meegedaan en wat je hebt ingevuld.

  Meer informatie over privacy vind je in de privacyverklaring. Hierin kun je meer lezen over jouw rechten.

 • 21. Welke onderwerpen komen in de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 aan bod?

  21. Welke onderwerpen komen in de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 aan bod?

  In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Achtergrondgegevens: leeftijd, gender, postcode, migratieachtergrond, opleiding, gezins- of huishoudsamenstelling, werk
  • Rondkomen
  • Gezondheid: ervaren gezondheid, slaap
  • Lekker in je vel: tevredenheid met jezelf/je lichaam/je leven, psychische klachten, stress, prestatiedruk, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid
  • Leefstijl: lengte en gewicht, bewegen, roken, alcohol, drugs
  • Diversiteit in gender, sekse en seksuele oriëntatie
  • Seksualiteit
  • Mishandeling
  • Zorg en hulp: mantelzorg, sociale steun
  • Opkomen voor jezelf
  • Nare gedachten
  • Digitale leefomgeving: gamen, sociale media gebruik, online gokken
  • De coronaperiode: impact corona, long covid

  Hier kun je de volledige vragenlijst bekijken.

 • 22. Waarom willen jullie voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 persoonlijke kenmerken van mij weten?

  22. Waarom willen jullie voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 persoonlijke kenmerken van mij weten?

  Gemeenten willen graag weten in hoeverre er verschillen zijn in gezondheid tussen verschillende groepen jongvolwassenen. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen. Daarom bevat de vragenlijst een aantal vragen over jouw achtergrondkenmerken, waaronder jouw opleiding, leeftijd en gender.

 • 23. Ik wil graag info over één of meerdere onderwerpen uit de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Kan dat?

  23. Ik wil graag info over één of meerdere onderwerpen uit de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Kan dat?

  Ja, dat kan. Wanneer je klaar bent met het invullen van de vragenlijst, krijg je een pagina te zien met websites waar veel informatie te vinden is over verschillende gezondheidsthema’s. Op bepaalde websites kun je ook chatten als je vragen hebt.

 • 24. Welke prijzen worden verloot voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  24. Welke prijzen worden verloot voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  Onder deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld verloten we:

  • 600x een cadeaubon ter waarde van 25 euro
  • 10x een cadeaubon ter waarde van 400 euro

  Hier kun je meer lezen over de actievoorwaarden en algemene spelvoorwaarden voor de Winactie van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

 • 25. Hoe kan ik meedoen met de prijsverloting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  25. Hoe kan ik meedoen met de prijsverloting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, weet je meteen of je een van de cadeaubonnen hebt gewonnen. Alleen als je hebt gewonnen, vragen we je contactgegevens om je prijs in ontvangst te kunnen nemen.

  Je gaat er dan mee akkoord dat Ipsos I&O contact met je opneemt omdat je een van de prijswinnaars bent. Zij doen dit namens de GGD.

 • 26. Hoe en wanneer worden de winnaars van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 bekend gemaakt?

  26. Hoe en wanneer worden de winnaars van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 bekend gemaakt?

  Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, weet je meteen of je een van de winnaars bent. Je krijgt dan een scherm te zien met welke cadeaubon je hebt gewonnen. We vragen je dan pas om je contactgegevens in te vullen. Ipsos I&O neemt daarna contact met je op over de gewonnen cadeaubon.

 • 27. Kan ik mijn prijs van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 ook inwisselen voor geld?

  27. Kan ik mijn prijs van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 ook inwisselen voor geld?

  Nee, het is niet mogelijk om de gewonnen prijs om te zetten in geld.