Overslaan en naar de inhoud gaan
Over GGD FlevolandVisie, missie en kernwaarden
Over GGD FlevolandVisie, missie en kernwaarden

Visie, missie en kernwaarden

Visie

Inwoners van Flevoland kunnen gezond en veilig opgroeien en leven. Zij kunnen actief deelnemen aan de samenleving en ervaren regie over en kwaliteit van leven. De fysieke en sociale omgeving stimuleert inwoners om gezonde keuzes te maken.

Missie

GGD Flevoland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de Flevolandse inwoners. Dit doen we door middel van een publieke gezondheidszorg die het verschil maakt. Positieve gezondheid vormt hierbij de basis voor ons handelen.

Specifieke aandachtspunten

  • Bescherming en ondersteuning van kwetsbare groepen
  • Het verkleinen van gezondheidsverschillen
  • Preventie
  • Het stimuleren van een gezonde leefstijl
  • Het bevorderen van een gezonde leefomgeving
  • Het integreren van gezondheid in alle beleidsterreinen (health in all policies)

Onze kernwaarden

Verbindend: Onze doelen bereiken we alleen door nauw samen te werken met gemeenten, bestaande én nieuwe ketenpartners en inwoners. Wij overzien het speelveld en maken verbinding met en tussen andere partijen. De GGD weet wat er lokaal en regionaal speelt. Wij zijn een betrouwbare, herkenbare en toegankelijke organisatie voor inwoners, gemeenten en ketenpartners.

Deskundig: De GGD heeft een sterke basis van kennis, kunde en ervaring, en is daarmee dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. We herkennen wat nodig is en denken als deskundig gesprekspartner mee over oplossingen. Ook dragen wij bij aan de ontwikkeling en deling van kennis op het gebied van publieke gezondheid.

Cliëntgericht: Het perspectief van de inwoners bepaalt hoe we ons werk inrichten en uitvoeren, zodat zij regie hebben en gezonde kansen kunnen benutten.

Pro-actief: We spelen tijdig en actief in op relevante ontwikkelingen, signaleren, denken vooruit en adviseren, gevraagd en ongevraagd.