Overslaan en naar de inhoud gaan
Over GGD FlevolandWet open overheid (Woo)

Informatieverzoeken Wet open overheid (Woo)

GGD Flevoland houdt zich aan de Wet open overheid (Woo) en spant zich in om informatie actief openbaar te maken. Als burger kun je ook informatie openbaar laten maken. Dit doe je middels een Woo-verzoek.​

Indienen

Een Woo-verzoek kun je schriftelijk indienen

 • ​Per e-mail: stuur je e-mail naar post@ggdflevoland.nl
 • ​Per brief: stuur je verzoek naar

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200 BC Lelystad

Wat moet in je verzoek staan?

​Vermeld in je Woo-verzoek altijd

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Dat het om een Woo-verzoek gaat
 • Over welk onderwerp het gaat
 • Om welke of wat voor soort documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk)over welke periode het gaat

Behandeling van je verzoek

Na ontvangst van het Woo-verzoek ontvang je van GGD Flevoland een bevestiging. Afhankelijk van hoe het Woo-verzoek is ingediend, krijg je de bevestiging via de post of via e-mail.

GGD Flevoland neemt contact met je op als er nog vragen zijn over je Woo-verzoek.

Reactietijd

GGD Flevoland heeft vier weken de tijd om te reageren. Soms is vier weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. GGD Flevoland mag er dan twee weken langer over doen. Hierover krijg je bericht.

Als je veel informatie hebt opgevraagd, is twee weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maken we een afspraak. Tijdens die afspraak kun je aangeven welke informatie je als eerste wilt ontvangen. .

​Kosten Woo-verzoek

Je hoeft niet te betalen voor de behandeling van je Woo-verzoek.

Verstrekking documenten

Je verzoek is anoniem. Je krijgt een link naar de gevraagde stukken zodra je verzoek openbaar gemaakt wordt. Gewoonlijk is dat binnen vier weken. Je verzoek, het besluit daarop en de documenten worden op deze pagina van de website van GGD Flevoland gepubliceerd. ​

De gevraagde stukken zijn er niet

Als de organisatie de stukken niet heeft, kan dat komen doordat

 • Een andere overheidsorganisatie de gevraagde stukken heeft. Jouw Woo-verzoek wordt doorgestuurd naar die organisatie  Hiervan krijg je bericht
 • De gevraagde stukken er niet zijn. Je krijgt hiervan bericht

Privacy en concurrentie

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige informatie van bedrijven in staan.

Als reactie op jouw Woo-verzoek ontvang je van GGD Flevoland een besluit. Hierin staat welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Niet openbaar maken

Niet openbaar maken kan te maken hebben met de belangen van derden. Deze belanghebbenden krijgen de kans hun zienswijze in te dienen. In hun zienswijze geven zij aan waarom hun informatie niet openbaar gemaakt kan worden. De zienswijze van deze partijen wordt meegenomen in het besluit op je Woo-verzoek. GGD Flevoland is  overigens niet verplicht om de zienswijze van derden te volgen.

Je wordt op de hoogte gesteld als het Woo-besluit langer duurt vanwege deze procedure

Bezwaar

Ben je het niet eens met het Woo-besluit?
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende binnen zes weken, na de dag van bekendmaking van het besluit, een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift richt je aan
GGD Flevoland
Postbus 1120
8200 BC Lelystad.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste voorzien zijn van

 1. Naam en adres van de indiener
 2. De dagtekening
 3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk)
 4. Een opgave van reden waarom de indiener het niet eens is met het besluit