Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPersoons-gerichte aanpak (PGA)
InwonersPersoons-gerichte aanpak (PGA)

Persoonsgerichte aanpak (PGA) – Almere

GGD Flevoland voert namens de gemeente Almere de Persoonsgerichte aanpak (PGA) uit. Deze aanpak is bedoeld voor meerderjarige én minderjarige inwoners die ernstige overlast veroorzaken. Maar ook voor diegenen die criminaliteit plegen en problemen op andere gebieden hebben. De politie, gemeente of zorgorganisatie kan jou voor deze aanpak aanmelden. 

Wat houdt de PGA in?

Wij willen dat de overlast en/of het criminele gedrag stopt. We onderzoeken welke zorg en ondersteuning jij nodig hebt zodat het in de toekomst weer goed met je gaat.

De PGA is niet vrijwillig. Je kan er dus niet zelf mee stoppen. Het is wel heel belangrijk dat je zelf meedenkt, meepraat en meebeslist. Als je minderjarig bent, worden ook je ouders betrokken. Op deze manier komt er een plan met een aanpak die het beste bij jouw situatie aansluit.

Het meewerken aan de PGA zorgt ervoor dat jouw situatie verbetert en je niet meer in de problemen komt.

De PGA wordt uitgevoerd in samenwerking met partijen, zoals de politie en betrokken zorgorganisaties. Datgene wat belangrijk is om te weten, wordt aan de andere partijen verteld. Er wordt niet meer informatie gegeven dan nodig is.

De PGA stopt als het overlastgevende en/of criminele gedrag is gestopt en als iedereen die bij het plan betrokken is, er van overtuigd is dat dit zo blijft.

Vragen

Neem voor vragen contact met ons op via: 088 – 002 99 15 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur) of stuur een e-mail naar: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl