Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenForensische geneeskunde
ProfessionalGemeentenForensische geneeskunde

Forensische geneeskunde

Door een samenvoeging van de regio’s GGD Flevoland, GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Regio Utrecht worden vanaf 1 januari 2024 alle werkzaamheden binnen de forensische geneeskunde uitgevoerd door GGD Regio Utrecht.  

Bij twijfel over de natuurlijkheid van het overlijden (elk overlijden als gevolg van ziekte en/of ouderdom) dient de behandelend arts op grond van de Wet op de Lijkbezorging onverwijld contact op te nemen met de gemeentelijk lijkschouwer. Er kan dan immers sprake zijn van een niet-natuurlijk overlijden, met de mogelijkheid van schuld of opzet van derden.

Categorieën niet-natuurlijk overlijden

  • Moord, doodslag, mishandeling de dood tot gevolg hebbend
  • Ongeval (al of niet met schuld)
  • Suïcide (zelfdoding)
  • Hulp bij suïcide (hulp bij zelfdoding)
  • Euthanasie
  • Onjuist ingeschatte, onjuist gedoseerde, en/of technisch onjuiste uitgevoerde medische handelingen (of complicaties daarvan)

De taak van de gemeentelijk lijkschouwer is om de oorzaak van de dood te achterhalen, in de regel in nauwe samenwerking met de politie (forensische opsporing en districtsrecherche). De forensisch arts brengt uitvoerig verslag uit aan de Officier van Justitie over zijn bevindingen. Daarnaast geeft hij de benodigde papieren af voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Format Specialist ouderengeneeskunde

Lijkschouw na euthanasie

In geval van euthanasie is er geen sprake van natuurlijk overlijden. De forensisch arts verricht de schouw, verzorgt de melding bij de Officier van Justitie, en neemt de papieren van de euthanaserend arts voor de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie in ontvangst.

Vooraankondiging euthanasie

Een vooraankondiging wordt bijzonder op prijs gesteld, en maakt het in de regel mogelijk dat de forensisch arts spoedig na de melding ter plaatse kan zijn. Voor de euthanaserend arts betekent het een zo gering mogelijke wachttijd.

De vooraankondiging kun je bij de ondersteuners van forensische geneeskunde op telefoonnummer 030-2097742 doen. De ondersteuners zetten alle gegevens in het systeem en brengen de arts op de hoogte. Wil je zelf nog overleggen met de arts dan kan dat op telefoonnummer 085-0877039.

Wettelijke lijkbezorgingtermijn

Voor het verlenen van uitstel van de wettelijke lijkbezorgingtermijn, of een laissez-passez / medical statement voor vervoer naar het buitenland kan een uitvaatondernemer ook gebruik van van de website Forensische geneeskunde – GGD Regio Utrecht | GGDrU. Ook voor een vooraankondiging euthanasie kun je van deze website gebruik maken.

Medische verklaring inzake mishandeling

Een persoon die het slachtoffer is geworden van lichamelijke geweld kan daarvan bij de politie aangifte doen. De politie kan het slachtoffer naar de GGD verwijzen, waar een verklaring kan worden opgesteld over het waarneembare opgelopen letsel. Deze verklaring wordt door de politie toegevoegd aan het proces-verbaal en kan verder gebruikt worden als bewijsmateriaal tegen de verdachte.

Geneeskundig onderzoek bij zedendelicten

Indien bij de politie aangifte wordt gedaan van een zedendelict (verkrachting, aanranding, etc.), kan de politie aan de forensisch arts vragen om een onderzoek bij het slachtoffer in te stellen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in een Centrum voor Seksueel Geweld (CSG), waar het slachtoffer ook medisch wordt onderzocht en psychologisch ondersteund.

Het forensisch onderzoek moet bewijsmateriaal opleveren tegen de verdachte. Het spreekt voor zich dat het slachtoffer wel akkoord moet gaan met het in te stellen onderzoek. Een verdachte moet een vergelijkbaar onderzoek ondergaan. Er wordt gezocht naar sporen van het misdrijf, zoals haren, sperma en verwondingen. Door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden de sporen nader onderzocht.

Medische Arrestantenzorg

De forensisch arts verzorgt op de politiebureaus in Flevoland en Gooi en Vechtstreek de medische hulpverlening voor arrestanten. De arrestanten kunnen in geval van gezondheidsproblemen via de politie aan de GGD-arts een consult vragen. Naast de gewone huisartsgeneeskundige hulp gaat het vaak om hulpverlening aan (harddrugs) verslaafde arrestanten, die via de verslavingszorg methadon voorgeschreven krijgen. Ook kan de politie zelf de forensisch arts vragen een arrestant medisch te onderzoeken (bijvoorbeeld om te beoordelen of het nog wel medisch verantwoord is een arrestant ingesloten te houden).

Bloed- en urine afname

Bloed- en urine afname wordt gedaan om het alcoholpromillage te bepalen. De politie gebruikt normaal gesproken elektronische ademanalyse om het alcoholpromillage te bepalen. Als iemand niet in staat is te blazen, vraagt de politie de forensisch arts om een bloedproef af te nemen om het alcoholpromillage te bepalen. Een enkele keer kan urine worden afgenomen. Hiermee wordt, naast alcohol, onderzocht of drugs en/of geneesmiddelen gebruikt zijn die de rijvaardigheid beïnvloed kunnen hebben. Een aanvraag voor een bloedproef kan gedaan worden op telefoonnummer 085-0877004.

Formulieren

Contactgegevens

Er is 7/24 een forensisch arts bereikbaar en beschikbaar op nummer 085-0877039.

Voor een vooraankondiging euthanasie kun je contact opnemen met de ondersteuners van forensische geneeskunde op telefoonnummer 030-2097742.

Voor het verlenen van uitstel van de wettelijke lijkbezorgingtermijn, of een laisser-passez/ medical statement voor vervoer naar buitenland kunnen uitvaartondernemers een e-mail sturen naar: forensischegeneeskunde@ggdru.nl

Ga voor meer informatie naar de website van GGD Regio Utrecht: Forensische Geneeskunde – GGD Regio Utrecht | GGDrU

 

Zakkaart contactgegevens Forensische Geneeskunde Midden-Nederland