Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenKetenaanpak gezond gewicht
ProfessionalGemeentenKetenaanpak gezond gewicht

Ketenaanpak Gezond Gewicht

Bij de aanpak van gezond gewicht kijken we verder dan alleen de kilo’s. We kijken niet alleen naar voedings- en bewegingspatronen van een kind. We kijken ook naar factoren in de leefsituatie die invloed hebben op de leefstijl. Alleen zo komen we tot een succesvolle en blijvende gedragsverandering bij kind én gezin.

Klik op de afbeelding om naar het Pact met impact 2023-2026 te gaan.

Ben je benieuwd naar jouw rol in de ketenaanpak Gezond Gewicht? Of wil je iemand aanmelden? Neem contact op met Robin Siemann, via e-mail: r.siemann@ggdflevoland.nl of bel naar 06 – 43445990.

Eén centrale hulpverlener

Kinderen met overgewicht en multiproblematiek of morbide obesitas, die ondersteuning en zorg nodig hebben, krijgen begeleiding van één centrale zorgverlener. Onze jeugdverpleegkundigen volgden de opleiding Leerlijn Centrale Zorgverlener. De centrale zorgverlener is het 1e aanspreekpunt voor kind en ouders. Zij zorgt dat alle professionals bij de ondersteuning en zorg rondom het kind en het gezin goed samenwerken en afstemmen.

Gezamenlijk zorgen de ketenpartners en de centrale zorgverlener ervoor dat het kind bij de meest geschikte professional(s) terecht komt. Gebaseerd op wat het kind en diens gezin echt nodig heeft. Soms is dat een traject bij een kinderfysiotherapeut. Soms is dat warme toeleiding naar aanbod van buurtsportcoaches. Maar het kan ook voorkomen dat het gezin eerst op andere manieren geholpen moet worden – bijvoorbeeld wanneer er geldproblemen zijn – voordat er ruimte is om middels een leefstijlverandering toe te werken naar een gezonder gewicht. Doordat de centrale zorgverlener breed de gezinssituatie in kaart brengt, is die afweging goed te maken. Met als gevolg een duurzame verandering naar een gezond(er) leven.

Van proeftuin naar aanpak

Met behulp van financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met proeftuingemeenten is in 2016-2018 ‘Care for Obesity’ (C4O), het landelijk model Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, ontwikkeld. Het model beschrijft hoe professionals een aanpak inrichten voor kinderen met overgewicht en obesitas, wat de onderliggende visie is en wat dit vraagt van professionals.

De Centrale Zorgverleners en de ketenpartners zijn met deze aanpak aan de slag gegaan. Ook nu blijft dit model continu in ontwikkeling. Voor de komende jaren sluiten de ketenpartners zich bijvoorbeeld aan bij het Pact met impact 2023-2026. Zo blijven we elkaar vinden, versterken we elkaar en kunnen we de kinderen en gezinnen goed helpen.

Collectieve preventie: een gezonde leefstijl voor álle Almeerse kinderen

Naast het helpen van kinderen die nu nog geen gezond gewicht hebben, zetten we in op gezonde leefomstandigheden voor álle Almeerse kinderen. Deze focus noemen we collectieve preventie: van jongs af aan al een gezonde leefstijl ontwikkelen zorgt ervoor dat kinderen een gezond gewicht (bereiken en) behouden. Door in te zetten op collectieve preventie én ondersteuning voor kinderen die nog geen gezond gewicht hebben, maken we het grootste verschil.

Meer over de ketenaanpak