Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenProtocol meldcode

Protocol Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht om een protocol Meldcode te hanteren. Vanaf 1 januari 2019 moet er met de verbeterde Meldcode met het afwegingskader gewerkt worden. GGD Flevoland werkt volgens de richtlijnen van de Meldcode.

Meer informatie

Stel je vraag per mail als je meer informatie wilt over de meldcode