Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenVluchtelingen Oekraïne
ProfessionalGemeentenVluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

Miljoenen Oekraïners moesten hun thuis achterlaten om in andere Europese landen te schuilen voor het oorlogsgeweld. GGD Flevoland staat ook voor hen klaar. Bij de opvang van de vluchtelingen speelt de GGD een belangrijke rol in onder andere de infectieziektebestrijding.  Professionals (huisartsen, gemeenten of scholen) die gezondheidszorg of opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen, kunnen GGD Flevoland inschakelen voor (informatie over) gezondheidszorg. 

Ben je een particulier en wil je vluchtelingen opvangen? Kijk dan op de website van de gemeente waar je woont.

Lelystad   Almere   Dronten

Noordoostpolder   Urk   Zeewolde

Veiligheidsregio, GHOR en GGD Flevoland werken samen aan veilige en gezonde opvang van vluchtelingen

GGD Flevoland en de GHOR dragen bij aan de opvang en de gezondheidszorg voor vluchtelingen die naar ons land komen. De GHOR onderhoudt het netwerk met zorgorganisaties en coördineert waar nodig de geneeskundige hulpverlening bij de opvang van vluchtelingen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bevolkingszorg, gemeenten en veiligheidsregio’s.

GGD Flevoland doet de voorschouw voor technische hygiënezorg voor aankomst en inspecteert de technische hygiënezorg een tot twee dagen na opening van de crisisnoodopvang. Daarnaast biedt GGD Flevoland (Oekraiense) vluchtelingen haar reguliere gezondheidszorg gericht op infectieziekten, tbc-bestrijding, jeugdgezondheidszorg en de Rijksvaccinaties.

Psychosociale hulpverlening via het Loket Ontheemden Oekraïne (LOOP)

Mensen die werken met ontheemden uit Oekraïne kunnen ook terecht bij het Loket Ontheemden Oekraïne PSH (LOOP). LOOP is het bovenregionale informatie-, verwijs- en adviescentrum. Hier kun je als professional onder andere terecht voor:

  • Het vinden van passend aanbod aan psychosociale hulpverlening (PSH).
  • Een goed beeld van de psychosociale behoeften in de opvang en de antwoorden daarop
  • Relevante en toegankelijke informatie, kennis en netwerken op het vlak van PSH.
  • Bevordering van het bewustzijn over PSH.

Het LOOP is een samenwerkingsverband van ARQ, de GGD’en, GGD GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, het NIPV, Nivel, OPORA Foundation, PsyGlobal, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland.

Contact met LOOP

Mail naar info@loketoekrainepsh.nl

Meer informatie over LOOP

Bezoek de website loketoekrainepsh.nl

Meer informatie en hulplijnen