Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalMaatschappelijke zorgWonen en zorgToegangs-bepaling Beschermd Wonen
ProfessionalMaatschappelijke zorgWonen en zorgToegangs-bepaling Beschermd Wonen

Aanmelding beschermd wonen Wmo

Beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor Flevolanders die door hun psychische of psychosociale problemen nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en die aangewezen zijn op intensieve 24-uurs ondersteuning bij het wonen. Verschillende zorgaanbieders in Flevoland bieden beschermd wonen op grond van de Wmo aan. Het aanmeldproces voor beschermd wonen op grond van de Wmo start bij GGD Flevoland. Samen met je cliënt kun je een melding doen via beschermdwonenflevoland.nl. Op deze website lees je ook meer informatie.

Voor personen die aangewezen zijn op levenslange ondersteuning en zorg, is ondersteuning op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) voorliggend. Voor een aanvraag van een Wlz-indicatie kun je terecht bij het CIZ.

Wat doet GGD Flevoland?

Nadat je samen met je cliënt een melding voor beschermd wonen hebt gedaan, onderzoekt GGD Flevoland of beschermd wonen noodzakelijk is. Onderdeel van dit onderzoek is een gesprek bij GGD Flevoland. Daarvoor ontvangen zowel je cliënt als jij een uitnodiging. In het gesprek worden de ondersteuningsvragen en belemmeringen besproken en wordt gekeken of er andere vormen van hulp en ondersteuning nodig of mogelijk zijn. GGD Flevoland stelt vervolgens een advies op. Dit advies stuurt GGD Flevoland eerst naar de cliënt en daarna naar centrumgemeente Almere. De gemeente besluit over beschermd wonen. De gemeente, zorgaanbieders en GGD Flevoland overleggen vervolgens samen waar de beste plek om beschermd te wonen beschikbaar is. Hiervoor vraagt GGD Flevoland eerst toestemming. Heeft je cliënt een voorkeur voor een bepaalde zorgaanbieder of locatie, dan wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

De gemeente Zeewolde per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is de gemeente Zeewolde voor beschermd wonen aangesloten bij GGD Noord Oost Gelderland.

Wil je voor een cliënt afkomstig uit Zeewolde een melding doen voor beschermd wonen? Kijk dan op de website van GGD Noord Oost Gelderland.

GGD Noord Oost Gelderland is telefonisch bereikbaar via 088-4433127 en per mail centraletoegang@ggdnog.nl.

Vragen?

Kijk eerst bij veelgestelde vragen of je vraag erbij staat. Heb je daarna nog vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 002 99 15 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur) of stuur een e-mail naar meldpuntoggz@ggdflevoland.nl.

 

Veelgestelde vragen

 • Waarom wordt een melding voor beschermd wonen ingediend bij GGD Flevoland?

  De Flevolandse gemeenten hebben de toegangsbepaling voor beschermd wonen op grond van de WMO belegd bij GGD Flevoland. GGD Flevoland onderzoekt of beschermd wonen noodzakelijk is en adviseert hierover aan centrumgemeente Almere. De gemeente besluit op basis van het advies van de GGD.

 • Er is sprake van een bijzondere situatie. Kan mijn melding sneller in behandeling worden genomen?

  Dat is in principe niet mogelijk. Neem contact op met de huisarts bij crisissituaties of bel voor advies met team Maatschappelijke zorg via telefoonnummer 088-0029915, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30u en 17.00u.

 • Hoe lang duurt een gesprek voor beschermd wonen?

  Het gesprek duurt ongeveer 60 minuten. Het gesprek vindt plaats op een GGD-locatie. In overleg kan het gesprek ook via Teams/online plaatsvinden.

 • Hoe lang kan ik beschermd wonen?

  GGD Flevoland adviseert over beschermd wonen. Centrumgemeente Almere besluit op basis van dit advies of en zo ja, hoe lang beschermd wonen mogelijk is. De maximale duur van een besluit is 3 jaar.

 • Hoe langt duurt het voordat ik een besluit over de melding beschermd wonen ontvang?

  De wettelijke termijn om van een melding tot een besluit te komen is acht weken. De termijn gaat in op het moment dat de volledig ingevulde melding is ontvangen door GGD Flevoland.

 • Ik ben het niet eens met mijn besluit over beschermd wonen. Hoe kan ik bezwaar maken?

  Binnen zes weken na dagtekening van het besluit kun je schriftelijk een bezwaar indienen.  Stuur hiervoor een brief naar:

  Gemeente Almere
  t.a.v. de bezwaarschriftencommissie
  Postbus 200
  1300 AE Almere

  Let op dat je tijdig bezwaar maakt, anders word je bezwaar niet behandelt.

 • Ik heb een afspraak ontvangen voor een gesprek voor beschermd wonen, maar ik ben verhinderd. Wat nu?

  Vanwege de wettelijke behandeltermijn van acht weken, plannen we binnen twee weken na ontvangst van je melding een gesprek in.

  Ben je verhinderd? Neem dan contact op met het team Maatschappelijke zorg via 088-0029915 of via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl. We plannen dan een nieuwe afspraak in. Hou wel wel rekening mee dat we dan niet kunnen garanderen dat de behandeltermijn van acht weken kan worden gehaald. Het kan dus betekenen dat je langer moet wachten voordat je duidelijkheid hebt of je in aanmerking komt voor beschermd wonen.

 • Ik twijfel tussen het aanvragen van een Wlz of een Wmo-indicatie. Welke indicatie vraag ik aan?

  Het is belangrijk dat iemand de juiste zorg krijgt passend bij de ondersteuningsbehoefte. Het aanvragen van een indicatie kost tijd. Het is daarom belangrijk om vooraf te onderzoeken welke indicatie het best passend kan zijn.

  Heb je hierover twijfel? Neem dan contact op met team Maatschappelijke zorg, via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of telefoonnummer 088-0029915. Een toegangsbepaler van GGD Flevoland denkt graag met je mee. Ook kunnen we de brochure 'aandachtspunten voor professionals bij het aanvragen van een indicatie binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)' aan je toesturen.

 • Ik wil in een safehouse verblijven. Kan ik hiervoor een melding doen bij GGD Flevoland?

  Na een behandeling in een verslavingskliniek word je soms geadviseerd om tijdelijk in een safehouse te verblijven. Daarvoor is vaak ook een Wmo-indicatie nodig. Meld je hiervoor bij het sociale wijkteam van je gemeente. Het wijkteam doet de beoordeling of een Wmo-indicatie voor verblijf in een safehouse mogelijk is. In bijzondere gevallen zal het wijkteam aan GGD Flevoland alsnog vragen om een advies uit te brengen.

 • Is een actuele DSM-diagnose noodzakelijk voor het doen van een melding beschermd wonen?

  Beschermd wonen is bedoeld voor Flevolanders die vanwege hun psychische of psychosociale problemen (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen en die hierbij hulp willen en nodig hebben. Vaak blijkt de psychische kwetsbaarheid uit een gestelde DSM-diagnose.

  Een actuele DSM-diagnose is zeer wenselijk voor de melding beschermd wonen. Heb je geen actuele diagnose, maar wil je toch een melding doen voor beschermd wonen? Neem dan eerst contact op met team Maatschappelijke zorg via telefoonnummer 088-0029915 of via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl om de mogelijkheden te bespreken.

 • Kan de melding beschermd wonen alleen via beschermdwonenflevoland.nl gedaan worden?

  In principe wel. Neem contact op met team Maatschappelijke zorg via telefoonnummer 088-0029915 indien dit door (technische) problemen niet lukt.

 • Kan ik een ZIN-beschikking voor beschermd wonen omzetten in PGB of andersom?

  Ja dat kan. Neem hiervoor contact op met centrumgemeente Almere via beschermdwonen@almere.nl of via telefoonnummer 14036.

 • Mag ik iemand meenemen naar het gesprek voor beschermd wonen?

  Natuurlijk mag dat. We vinden het zelfs belangrijk dat je begeleider/verwijzer mee komt naar het gesprek. Je begeleider/verwijzer ondersteunt je in het gesprek en kan waardevolle aanvullende informatie geven. Is er daarnaast nog iemand belangrijk voor je die je graag mee wil nemen naar het gesprek, dan mag die persoon ook meekomen.  Je kan ook een beroep doen op de cliëntondersteuning van MEE. Deze ondersteuning is gratis.

 • Moet je in Flevoland wonen om hier een melding voor beschermd wonen te kunnen doen?

  Moet je in Flevoland wonen om hier een melding voor beschermd wonen te kunnen doen?

  Nee, dat hoeft niet. Beschermd wonen is in principe landelijk toegankelijk. Wel beoordeelt GGD Flevoland in welke gemeente een traject voor beschermd wonen de meeste kans van slagen heeft. Daarom doet GGD Flevoland een toets landelijke toegankelijkheid.

  Woon je buiten Flevoland en heb je nog geen beschikking voor beschermd wonen? Vraag deze dan eerst aan in de gemeente waar je woont.  Daarna kun je voor de melding voor beschermd wonen in Flevoland vragen om een vragenlijst landelijke toegankelijkheid.  Deze vragenlijst kun je opvragen via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via telefoonnummer 088-0029915

  De ingevulde vragenlijst kun je uploaden zodra je de melding voor beschermd wonen doet via de website beschermdwonenflevoland.nl

 • Waar en wanneer kan ik beschermd gaan wonen?

  Centrumgemeente Almere zorgt voor de plaatsing bij een zorgaanbieder voor beschermd wonen voor de hele regio. Dus ook als je nu in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Zeewolde of op Urk woont. Weet je al bij welke zorgaanbieder voor jou het beste aanbod heeft? Geef dat dan aan bij de melding. Met je voorkeur wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden.

  Centrumgemeente Almere, de Flevolandse zorgaanbieders en de GGD bespreken op de Veldtafel waar een passende plek voor je is en wanneer je geplaatst zou kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met je ondersteuningsbehoefte en je huidige (verblijf)situatie. Ben je bijvoorbeeld dakloos, dan kom je hoger op de wachtlijst te staan.  Voor de bespreking van je situatie op de Veldtafel word jouw toestemming gevraagd.

  De plaatsingscoördinator van centrumgemeente Almere neemt contact met je op. Is er geen plek beschikbaar bij de zorgaanbieder van je voorkeur? Dan kan de plaatsingscoördinator een ander aanbod aan je voorleggen. Daarna krijg je nog een gesprek met de zorgaanbieder.

  Wil je meer informatie over het plaatsingsproces? Vraag dan de flyer op. Stuur hiervoor een mail naar beschermdwonen@almere.nl of bel met telefoonnummer 14036. Ook andere vragen over het plaatsingsproces kun je hier stellen.

 • Waarom kan een melding beschermd wonen voor een jongere pas bij 17 jaar en zes maanden?

  Beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan pas worden ingezet als iemand 18 jaar is. Voor deze leeftijd valt de jongere nog onder de Jeugdwet.

  Een melding voor beschermd wonen wordt niet eerder dan zes maanden voor de 18e verjaardag in behandeling genomen. Voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet kun je terecht bij de gemeente.

 • Wat wordt er tijdens het gesprek voor beschermd wonen besproken?

  De toegangsbepaler van GGD Flevoland bespreekt met jou en je begeleider de melding en stelt vragen om een goed beeld te krijgen van je ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van het inzetten van begeleiding en hulp.

  Onderstaande leefgebieden komen aan bod:

  • Huisvesting
  • Huiselijke relaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Lichamelijke gezondheid
  • Activiteiten in het dagelijkse leven
  • Werk en opleiding
  • Tijdsbesteding
  • Financiën
  • Sociaal netwerk
  • Maatschappelijke participatie
  • Contacten met politie of justitie

  Heb je vragen? Stel ze gerust tijdens het gesprek.

   

 • Woon je in Flevoland en wil je buiten Flevoland beschermd wonen?

  Neem dan eerst contact op met de gemeente waar je beschermd wil gaan wonen. Deze gemeente kan aangeven of je direct daar een melding kan doen. Soms vraagt de gemeente om eerst in Flevoland een melding te doen. Dat kan dan via de website beschermdwonenflevoland.nl. Zodra je een beschikking voor beschermd wonen in Flevoland hebt, zal de gemeente buiten Flevoland beoordelen of beschermd wonen daar mogelijk is en de beste passende ondersteuning kan bieden.

 • Welke verschillende profielen zijn er voor beschermd wonen?

  Er zijn drie ondersteuningsprofielen voor Beschermd wonen

  • Profiel beschut wonen: een lichte vorm van ondersteuning binnen beschermd wonen. Je woont in of in de buurt van een locatie van een zorgaanbieder en krijgt ongeveer 4 uur per week individuele begeleiding. De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar en kan binnen 30 minuten aanwezig zijn als dat nodig is. Samen met de begeleiding werk je om zelfstandig te kunnen gaan wonen en deel te nemen aan de maatschappij. Je krijgt ondersteuning bij het behouden van passende dagbesteding. 
  • Profiel beschermd wonen midden: je woont in een locatie van een zorgaanbieder waar 24 uur per dag ondersteuning beschikbaar is. Je krijgt minimaal 4 uur per week individuele begeleiding. In de nacht is er een slapende wacht aanwezig of is de begeleiding oproepbaar en kan binnen 30 minuten aanwezig zijn.  Samen met je begeleiding werk je aan je herstel zodat je op termijn zelfstandig kan gaan wonen, eventueel met extra ondersteuning als dat nodig is. Ook word je ondersteund bij het vinden of behouden van een passende dagbesteding. 
  • Profiel beschermd wonen hoog: je woont in een locatie van een zorgaanbieder waar 24 uur per dag ondersteuning aanwezig is. Je krijgt minimaal 7 uur per week individuele begeleiding. In de nacht is er een wakende wacht aanwezig. Samen met je begeleider werk je het (verder) aanleren van vaardigheden op alle leefgebieden om zo je zelfredzaamheid te vergroten. Ook word je ondersteund bij het vinden en behouden van een passende dagbesteding. 

  Wil je meer informatie over de verschillende profielen? Vraag dan de flyer op bij team Maatschappelijke Zorg. Dit dan via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of telefonisch via 088-0029915.

 • Wie kan een melding voor beschermd wonen doen?

  Beschermd wonen is bedoeld voor Flevolanders die door hun psychische of psychosociale problemen niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en die aangewezen zijn op intensieve 24-uurs ondersteuning bij het wonen.

  Wij adviseren je om de melding samen met een verwijzer te doen. Dat kan jouw eigen hulpverlener zijn, maar je kan bijvoorbeeld ook samen met het wijkteam of een cliëntondersteuner van MEE de melding doen. 

 • Hoe ziet het meldingsformulier Beschermd wonen Wmo eruit?

  Een voorbeeld van het meldingsformulier voor Beschermd wonen Wmo kun je hier vinden:  Meldingsformulier Beschermd wonen Wmo