Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalMaatschappelijke zorgWvggz (verplichte zorg)
ProfessionalMaatschappelijke zorgWvggz (verplichte zorg)

Verplichte zorg (Wvggz)

De Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek die verplichte zorg nodig hebben.

GGD Flevoland voert in opdracht van de Flevolandse gemeenten verkennende onderzoeken uit voor de Wvggz. Het team Maatschappelijke Zorg doet dit in samenwerking met deskundigen van Flevolandse zorgpartijen om zo de kwaliteit van verplichte zorg te waarborgen. Deze onderzoeken worden gedaan voor Flevolanders:

  1. waarbij sprake is van een (vermoeden van) psychiatrische stoornis, én
  2. die voor zichzelf of anderen ernstig nadeel kunnen veroorzaken, én
  3. waarbij geen mogelijkheden zijn voor zorg op basis van vrijwilligheid.

Is er sprake van een acute crisis?

Neem via de politie of huisarts contact op met de crisisdienst van GGZ Centraal. Zie voor meer informatie de website van GGZ Centraal.

GGD Flevoland voert alleen de niet-acute meldingen Wvggz uit.

Wat doet GGD Flevoland?

Als er melding is gedaan en de melding voldoet aan de criteria voor verplichte zorg, dan volgt een verkennend onderzoek. In dit onderzoek wordt bekeken of verplichte zorg nodig is of dat vrijwillige hulp ingezet moet worden. Een huisbezoek maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Een verkennend onderzoek duurt maximaal 14 dagen. Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat verplichte zorg nodig is, dient GGD Flevoland een verzoekschrift in voor een zorgmachtiging bij de Officier van Justitie. De Officier van Justitie wijst een geneesheer-directeur GGZ aan en beoordeelt of het verzoekschrift wordt voorgelegd aan de rechter. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg moet worden ingezet.

Verplichte zorg wil niet altijd zeggen dat iemand wordt opgenomen. Iemand kan ook verplichte zorg thuis ontvangen. Als blijkt dat er geen noodzaak is tot verplichte zorg, wordt bepaald of andere zorg of hulp ingezet moet worden.

Delen van informatie

GGD Flevoland heeft informatie nodig om te kunnen beoordelen of verplichte zorg nodig is. Waar mogelijk gebeurt informatie-uitwisseling met toestemming van de betrokkene. Voor informatiedeling zonder toestemming geldt het convenant Bemoeizorg voor Flevoland en de Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg van de KNMG.

Zelf melden bij de Officier van Justitie?

Onderstaande organisaties kunnen in principe zelf een zorgelijke situatie bij de Officier van Justitie melden met het verzoek een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter:

  • Het college van burgemeester en wethouders.
  • De geneesheer-directeur van de GGz-instelling waar de betrokkene al in behandeling is.
  • Een zorgverlener die beroepsmatig zorg verleent aan betrokkene, zoals een huisarts.
  • Een zorgaanbieder van forensische zorg.

Heb je hierover vragen of zijn er redenen waarom je de melding niet zelf kan doen, neem dan contact op met het team Maatschappelijke zorg van GGD Flevoland.

Zie voor meer informatie de website  dwang in de zorg van de rijksoverheid.

Vragen en contact

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 088 – 002 99 15 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur). Of stuur een e-mail naar meldpuntoggz@ggdflevoland.nl.