Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalMaatschappelijke zorgZorg en VeiligheidVrijwillige nazorg ex-gedetineerden
ProfessionalMaatschappelijke zorgZorg en VeiligheidVrijwillige nazorg ex-gedetineerden

Vrijwillige nazorg (ex-) gedetineerden

Na een periode van detentie is terugkeren naar het gewone leven niet altijd gemakkelijk. Wanneer iemand terugkeert in de maatschappij, komt er veel op hem/haar af en zijn er zaken die goed geregeld moeten worden. GGD Flevoland helpt volwassenen uit Flevoland en jeugdigen uit Almere en Lelystad hiermee. 

Vrijwillige nazorg volwassen (ex-) gedetineerden

Voor volwassenen uit Flevoland die in detentie zitten, of recent in detentie hebben gezeten,

voert de GGD de procescoördinatie nazorg uit. Als bij de casemanager of direct bij GGD Flevoland aangegeven is dat iemand hulp wil, neemt de procescoördinator nazorg contact op met de betreffende (ex-) gedetineerde of de betrokken casemanager.

De GGD helpt om samen in kaart te brengen hoe de (ex-) gedetineerde ervoor staat en welke stapper  gezet kunnen worden. Vervolgens begeleidt de GGD de (ex-) gedetineerde naar lokale voorzieningen en organisaties die verder kunnen helpen.

Als iemand onder toezicht van de reclassering staat, verloopt de hulp in principe via hen.

In het volgende animatiefilmpje wordt toegelicht hoe de GGD (ex-) gedetineerden helpt.

Vrijwillige nazorg jeugdige (ex-) gedetineerden

Specifiek voor de gemeenten Almere en Lelystad voert de GGD de procescoördinatie nazorg ook uit voor jeugdige en jongvolwassen (ex-) gedetineerden die onder het jeugdstrafrecht of adolescentenstrafrecht zijn vervolgd.

Om het perspectief van de jeugdige na verblijf in de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) te vergroten en de kans op recidive te verminderen, is het van belang dat er met en voor de jeugdigen een op de persoon afgestemd, sluitend en integraal plan tot stand komt. De GGD draagt hieraan bij door middel van taken. Deze taken zijn vastgelegd in het samenwerkingsconvenant ‘nazorg’ voor jeugdige ex-gedetineerden uit Flevoland:

 • Het ontvangen van detentiemeldingen via het systeem Injus.
 • Het zorgen voor het opvragen en verstrekken van informatie naar partners.
 • Het beantwoorden en meedenken met (anonieme) vragen van partners uit het werkveld aangaande nazorg justitiële jeugd.
 • Het aansluiten bij de nazorgtafel binnen de Justitiële Jeugdinrichting met de jeugdige erbij.
 • Het inzetten op (continuïteit of opstarten van) (bemoei)zorg bij uitstroom (indien er geen strafrechtelijk kader is).

Vragen?

Neem dan contact met ons op via 088 – 002 99 15 (bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl

Veelgestelde vragen

 • Neemt GGD Flevoland ook deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis?

  Ja, GGD Flevoland neemt ook deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland.

  In het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland werken gemeenten, politie, justitiepartners en zorgpartners samen. De procescoördinatoren nazorg en PGA van de GGD zitten regelmatig bij overleggen zoals de Top X en Verward en Gevaarlijk.

  De afspraken rondom het Zorg- en Veiligheidshuis zijn vastgelegd in het samenwerkingsconvenant en privacy-protocol. Dit convenant is mede ondertekend door GGD Flevoland.
  Zie de website van het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland voor meer informatie.