Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 17-05-2023 om 01:22 uur
Laatste update: 07-07-2023 om 8:12 uur

Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Almere

De Persoonsgerichte Aanpak (PGA) is voor (jong)volwassen inwoners (18min én 18plus) van Almere die ernstige overlast veroorzaken en/of criminele feiten plegen en ook problemen op andere gebieden hebben.

Met de PGA wil GGD Flevoland dat de overlast en/of het criminele gedrag stopt. Om ervoor te zorgen dat het in de toekomst weer goed gaat, wordt onderzocht welke zorg en ondersteuning iemand nodig heeft. Dit gebeurt met name op het snijvlak van zorg en veiligheid, in samenwerking met andere organisaties. Die organisaties zijn onder andere de politie en de hulpverlening. Waar mogelijk wordt ook de aangemelde persoon betrokken (en indien het een minderjarige betreft ook de ouders).

Vragen en contact

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via: 088 – 002 99 15 (bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl

  • Neemt GGD Flevoland ook deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis?

    Ja, GGD Flevoland neemt ook deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland.

    In het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland werken gemeenten, politie, justitiepartners en zorgpartners samen. De procescoördinatoren nazorg en PGA van de GGD zitten regelmatig bij overleggen zoals de Top X en Verward en Gevaarlijk.

    De afspraken rondom het Zorg- en Veiligheidshuis zijn vastgelegd in het samenwerkingsconvenant en privacy-protocol. Dit convenant is mede ondertekend door GGD Flevoland.
    Zie de website van het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland voor meer informatie.