Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalOpleidingenErvarings verhalen

Ervaringsverhaal Elise Beket

Elise Beket, Jeugdarts KNMG / arts M+G in opleiding Elise S. Beket, Jeugdarts KNMG / arts M+G i.o.
Voorzitter Regionale Experttafel Jeugd Flevoland
Lokaal coördinator Academische Werkplaats Gezondheid en Jeugd

Elise Beket (34) werkt sinds een jaar bij GGD Flevoland als aios arts Maatschappij + Gezondheid: ‘Als arts M+G heb je een 360° blik. Je moet je blik op het individu richten en tegelijk het grotere plaatje kunnen zien. Je kijkt naar de mens, naar factoren rondom het kind of de jongere en je kijkt naar het systeem. Inzoomen en uitzoomen’

In opleiding op de afdeling Maatschappelijke Zorg

Ik ben AIOS M+G tweede fase en sinds maart 2022 werk ik bij het team Maatschappelijke Zorg als voorzitter van het Regionale Expertteam (RET) Jeugd in Flevoland. Ik heb de overstap van Jeugdgezondheidszorg naar Maatschappelijke Zorg gemaakt naar aanleiding van de module Integraal Vernieuwen van de NSPOH. Tijdens de module deed ik onderzoek naar mentale gezondheid bij jongeren in relatie tot dakloosheid en ging er een hele wereld voor mij open.

Het team Maatschappelijke Zorg houdt zich bezig met zorgwekkende zorgmijders, beschermd wonen, de maatschappelijke opvang en het medisch spreekuur voor dak- en thuislozen, nazorg (ex)gedetineerden, personen die ernstige overlast en/of criminaliteit veroorzaken. Eveneens houdt het team zich bezig met het project ‘Nu Niet Zwanger’. Er zijn brandpuntfunctionarissen die zich bezighouden met stagnerende zorg. Als voorzitter van het RET houd ik me hier ook mee bezig: het RET geeft inhoudelijk advies bij complexe casuïstiek die stagneert of dreigt te stagneren.

De afgelopen maanden heb ik heel veel geleerd over de verschillende stelselwetten zoals de Wlz, WMO, maar ook over de jeugdwet. Daarnaast krijg ik de gelegenheid om mee te denken over beleid en onderzoek van het jeugdzorglandschap.

Bij de afdeling Maatschappelijke Zorg liggen nog allerlei andere interessante onderwerpen welke opgepakt kunnen worden door een 2e fase AIOS of arts M+G. Mijns inziens ligt bij deze afdeling het hart van de publieke gezondheidszorg, omdat hier duidelijk wordt welke problemen ontstaan als we niet voldoende inzetten op preventie.

Lees meer over Elise Beket op https://www.artsmg.nl/grote-verschillen-maken-met-kleine-interventies/

Ervaringsverhaal Lilian van der Ven

Lilian van der Ven, arts M+G
Lilian van der Ven, arts M+G
Preventiecoördinator bij UMC Utrecht

Ik heb van 2012 tot en met 2021 gewerkt bij GGD Flevoland (locatie Almere), en daar van 2015 tot en met 2017 de eerste fase van de opleiding tot arts M+G, profiel Jeugdgezondheidszorg, gedaan. Ik heb het er enorm naar mijn zin gehad en ik was heel tevreden over mijn praktijkopleiding.

Bij GGD Flevoland krijg je veel vrijheid om je eigen agenda in te richten. Daardoor is er veel ruimte om je activiteiten aan te laten sluiten bij je leerdoelen. Heb je een goed idee dat kan bijdragen aan jouw leerproces? Dan zijn de opleiders, maar ook andere collega’s, altijd bereid om creatief mee te denken. Daarnaast is Almere een interessante stad met zeer diverse wijken en veel verschillende soorten problematiek, waardoor er veel te leren is voor een aios, in de volle breedte van het vakgebied.

Tijdens de tweede fase was GGD Flevoland weliswaar niet mijn opleidingsinstelling, maar ben ik er wel gedeeltelijk blijven werken. Ook toen weer voelde ik veel ruimte en vrijheid om mijn werk zelf in te richten, en Almere kent ook genoeg interessante vraagstukken om aan te pakken als tweede fase aios. Ik raad GGD Flevoalnd van harte aan als opleidingsinstelling!