Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalOpleidingenProfiel Jeugdgezond heidszorg

Profiel Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg van GGD Flevoland bestaat uit ‘JGZ GGD’ (Lelystad, Zeewolde, Dronten, Emmeloord en Urk) en JGZ Almere (Almere). Opleidingsplaatsen voor de eerste fase bieden we op beide locaties aan.

JGZ GGD

In Flevoland Noord biedt JGZ GGD jeugdgezondheidszorg  4-18 jaar aan met de mogelijkheid om bij Icare of ZONL de stage in het werkveld 0-4 jaar te doen (samenwerkingsverband). Ook verzorgt JGZ GGD de jeugdgezondheidszorg in de asielzoekerscentra. De standplaats voor de opleiding is meestal in Lelystad.

JGZ Almere

In Almere wordt de opleiding verzorgd door JGZ Almere. JGZ Almere is een samenwerkingsverband tussen GGD Flevoland (4-18) en Zorggroep Almere (0-4). Naast jeugdartsen, verpleegkundigen en administratie, bestaat JGZ Almere ook uit opvoedadviseurs, school- en jongeren maatschappelijk werkers, logopedisten en medewerkers jeugdhulp. Er lopen projecten zoals bijvoorbeeld ‘voorzorg’. Almere is daarmee anders dan de JGZ 0-18 jaar in de rest van het land.

Jeugdartsen hebben in Almere een centrale rol binnen de zorgketen. Zo zitten jeugdartsen in alle zorgteams basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In afspraak met de huisartsen verzorgen jeugdartsen in samenwerking met Passend Onderwijs en school de jeugdggz-verwijzingen, middels het ‘vroegsignaleringsprotocol’. Veel jeugdhulp, zoals ondersteuning in het gezin, schoolvoorbereidende groepen of jeugdhulp voor thuiszitters wordt door jeugdartsen zelf geïndiceerd. Bij complexe zaken kunnen collega’s van jeugdhulp ondersteunen of het overnemen. Legio mogelijkheden voor het leren kennen van de sociale kaart, de mogelijkheden en samenwerken in de keten!

Enthousiaste opleiders

Zowel JGZ GGD als JGZ Almere beschikken over enthousiaste opleiders die voor de opleiding ‘staan’ en je alle ruimte en kansen bieden om wat je in theorie hebt geleerd in de praktijk te brengen. Zowel tijdens individuele klantcontacten en actuele casuïstiek, als in samenwerking met ketenpartners en scholen.

Je eigen leerdoelen en praktijkopdrachten bepalen

In overleg met je praktijkbegeleider bepaal jij je eigen leerdoelen en praktijkopdrachten. Naast voldoen aan de algemene eisen voor de eerste fase van de arts M+G opleiding, vinden we het ook belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om jezelf breed te ontwikkelen, te ontdekken waar je echt enthousiast van wordt en wat voor soort jeugdarts je wilt worden. We geven steun en begeleiding waar nodig en bieden ruimte voor zelfstandigheid om te groeien.