Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalZorgprofessionalsAntibioticaresistentie
ProfessionalZorgprofessionalsAntibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Sommige bacteriën maken ons ziek. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Antibiotica zijn medicijnen tegen een infectie door een bacterie. Een bacterie kan ongevoelig worden voor antibiotica. Dat heet resistent. De antibiotica werken dan niet meer of onvoldoende. Daardoor is het moeilijker om beter te worden. Een bacterie die resistent is tegen antibiotica wordt ook een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) genoemd.

Bekijk de video op RIVM.nl waar wordt uitgelegd hoe resistentie ontstaat.

Wat doet GGD Flevoland tegen antibiotica resistentie?

De artsen en verpleegkundigen van GGD Flevoland zetten zich op verschillende manieren in tegen antibioticaresistentie.

  • Beantwoorden van vragen van inwoners, (huis)artsen en zorginstellingen.
  • Adviseren over maatregelen bij een persoon met een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO)
  • Adviseren over maatregelen bij uitbraken van BRMO (binnen of buiten een zorginstelling)

Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (ABR) Noord-Holland Oost en Flevoland

In de regio Noord-Holland Oost/Flevoland is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) het ABR zorgnetwerk Noord-Holland Oost/Flevoland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen met als doel het voorkomen en bestrijden van antibioticaresistentie. Het ABR-zorgnetwerk richt zich op samenwerken, kennisdelen, surveillance, infectiepreventie en het juiste gebruik van antibiotica. In deze infographic van het ABR zorgnetwerk lees je er meer over.

Meldpunt voor uitbraken en infectieziekten & BRMO (MUIZ)

Onderdeel van het Zorgnetwerk Antibioticaresistente is het Meldpunt voor uitbraken en infectieziekten en BRMO (MUIZ). Dit is een webapplicatie waarmee zorginstellingen uitbraken van infectieziekten kunnen melden. Alle aangesloten zorginstellingen én de GGD zien wanneer er een melding van een uitbraak gemaakt wordt. MUIZ geeft zorginstellingen de mogelijkheid om beter op de hoogte te zijn van wat er gebeurt bij ‘de buren’. Zo kunnen tijdig preventieve maatregelen genomen worden. Hiermee wordt de verspreiding van infectieziekten, en de daarbij mogelijk resistente bacteriën, zoveel mogelijk voorkomen.

Meer informatie