Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalZorgprofessionalsPositief ouder worden
ProfessionalZorgprofessionalsPositief ouder worden

Positief ouder worden

Onder de noemer ‘Positief Ouder Worden’ vragen we aandacht voor de uitdagingen rondom het gezond ouder worden. Dat is namelijk niet zo vanzelfsprekend in onze nog relatief jonge polderprovincie. Professionals in zorg en welzijn hebben een belangrijke rol in het bevorderen van positief ouder worden. Op de website positief ouder worden vind je meer informatie over thema’s die hieraan raken en tips over wat je als professional kan doen.

In de komende decennia veroudert ook de bevolking van Flevoland. Door de relatief jonge bevolking is de stijging van het aantal ouderen de komende jaren zelfs groter dan in andere regio’s. In één klap wordt er een grote groep tegelijkertijd oud.

Trends vergrijzing Flevoland

  • Landelijk is sprake van een dubbele vergrijzing. In de groeiende groep ouderen neemt met name het aantal ‘oude’ ouderen (80-plussers) toe. In de regio Flevoland verdrievoudigt het aantal 80plussers: van 11.880 (2022) naar 32.460 (2040)
  • Door de vergrijzing neemt in de regio ook het aantal alleenwonende ouderen toe: van 5040 (2022) naar 13.600 (2040)
  • De toekomstige raming voor Flevoland toont een stijging van 60% van het aantal valincidenten én een ruime verdubbeling van de zorgkosten in 2035 ten opzichte van 2020
  • De verwachting van Alzheimer Nederland is een ruime verdrievoudiging van het aantal mensen met dementie in Flevoland: van 4.100 (2020) naar 14.000 (2050)
  • Door de veroudering van de bevolking verandert de verhouding tussen de generaties, waardoor tegelijkertijd het aantal potentiële beschikbare mantelzorgers fors afneemt

Trends ouderenzorg

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau komen verschillende trends in de ouderenzorg naar voren.

  • Er zijn steeds meer mensen van 75 jaar en ouder
  • Veel ouderen blijven langer gezond, maar een grote groep krijgt ook te maken met gezondheidsproblemen
  • Er zijn te weinig zorgprofessionals in de ouderenzorg aan het werk
  • Vooral in de krimpregio’s levert de stijging van het aantal ouderen en het tekort aan zorgprofessionals meer problemen op dan in andere regio’s

Aan de slag met preventie

Wil je als professional aan de slag met preventie en het bevorderen van vitaal ouder worden? Op de website positief ouder worden vind je praktische handreikingen over wat je binnen jouw praktijk kan doen. Denk hierbij aan het signaleren van valrisico, leefstijladviezen voor het verminderen van de kans op dementie en het bevorderen van een goede mondgezondheid.