Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersToezicht WmoMeldpunt Toezicht Wmo
InwonersToezicht WmoMeldpunt Toezicht Wmo

Meldpunt Toezicht Wmo

GGD Flevoland is toezichthouder Wmo voor de gemeenten in Flevoland.

Calamiteit of geweldsincident melden

Heeft jouw melding betrekking op een voorziening die (ook) onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd valt? Neem dan contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wanneer moet ik melden?

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn wettelijk verplicht om een melding te doen als er tijdens de dienstverlening sprake is van een calamiteit of een (gewelds)incident.

Dit zijn:

  • Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft