Overslaan en naar de inhoud gaan
Werken bij de GGDLees meer over Marije’s werk bij GGD Flevoland

Wat is je functie en waar houd je je vooral mee bezig?

Ik ben jeugdarts in Lelystad. Ik draai spreekuur, zit bij overleggen op scholen of bij andere instanties, vaccineer kinderen en adviseer mijn collega’s en ketenpartners.

De spreekuren zijn erg gevarieerd. Ik zie onder andere kinderen met groeiproblemen, met een verminderd gehoor of zicht, schoolverzuim, leer- of gedragsproblemen of een moeilijke thuissituatie. Maar ook veel kinderen en jongeren met psychosociale problemen. Daarnaast neem ik deel aan bredere overleggen, met bijvoorbeeld de gemeente, het onderwijs of Veilig Thuis.

Met/voor wie werk je?

Ik werk voor kinderen van 4-18 jaar, met als doel ‘het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid en lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren (VWS 2023)’.

Binnen de GGD werk ik samen met de andere jeugdartsen, basisartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (in opleiding).
Buiten de GGD werk ik samen met zorgcoördinatoren op scholen, de leerplichtambtenaren, welzijnswerkers, het maatschappelijk werk, de GGZ, kinderartsen, huisartsen, enz.

Wat maakt werken bij GGD Flevoland zo leuk?

Elke werkdag en werkweek zien er anders uit. Ik werk op de GGD maar ook op scholen, of ga voor een overleg naar andere instellingen. Ik kom na ongeveer 20 jaar in dit vak gewerkt te hebben nog steeds nieuwe dingen tegen en blijf leren.

De GGD is altijd in ontwikkeling, en dus ook ons vak. Vroeger waren we ‘de schooldokter’ die vooral kinderen mat en woog, en ogen en oren testte. Nu zijn we steeds meer bezig met schoolverzuim en psychosociale problemen.

Als GGD volgen we de ontwikkelingen wat betreft gezondheid, en spelen we daar op in. Voorbeelden zijn overgewicht, bijziendheid bij kinderen, en mentale problemen onder jongeren. Wij staan dicht bij de kinderen en gezinnen, en weten wat er speelt. We zien dat op de scholen, in de spreekuren, en kunnen zo individueel een jeugdige helpen, maar ook breder de gemeente en het onderwijs adviseren, of een interventie inzetten.

Wat is de grootste uitdaging in je werk?

Zo goed mogelijk samenwerken met iedereen die met kinderen en jongeren te maken heeft, zowel binnen als buiten de GGD. Samen hebben we veel kennis en expertise in huis, en ook een groot zorgaanbod. Hoe kunnen we dat het beste inzetten?

En daarnaast zoveel mogelijk preventief werken en kinderen en jongeren gezond houden.

Ik vind de mentale problemen onder jongeren op dit moment de grootste uitdaging. Hoe komt dat? Waarom ervaren zij zo’n grote druk? Hoe kunnen we de kanteling maken van zorg naar preventie?